Prispevek v tematski številki Sodobne pedagogike

datum: 07.07.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Uredništvo Sodobne pedagogike vabi raziskovalce, učitelje, ravnatelje, svetovalce in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, da prispevajo svoja razmišljanja, razprave, izkušnje, polemike in rezultate raziskav, ki obravnavajo različne vidike izobraževanja in vzgoje v času pandemije COVID-19.


1,6 milijard učencev in študentov je zaradi pandemije čez noč ostalo pred vrati šol in univerz. Sodobna tehnologija je omogočila, da zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov ni prineslo tudi prekinitve izobraževalnega procesa, kar je gotovo izjemen civilizacijski dosežek. Uvedba kriznega izobraževanja na daljavo pa je hkrati sprožila številne izzive in načela vprašanja, ki se dotikajo tako njegove neposredne uspešnosti kot tudi razmislekov o daljnosežnih posledicah na vzgojo in izobraževanje. Situacija je terjala korenito prevpraševanje vloge vzgoje in izobraževanja nasploh, prinesla pa tudi številne nove izkušnje in spremenila tokove raziskovanja. Da razprave, izkušnje in izsledki ne bi ušli pozabi, vas vabimo, da jih zapišete in delite s širšo strokovno javnostjo.

Sprejemamo izvirna in pregledna znanstvena besedila, strokovne prispevke, eseje, polemike in izkušnje iz prakse. Besedila lahko pokrivajo vse stopnje izobraževanja od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter različne vrste vzgojno-izobraževalnih ustanov (vključno z vrtci, dijaškimi domovi in ustanovami za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami). Napisana so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

Rok za oddajo prispevka je 15. september 2020.

Informacije za avtorje najdete na spletni strani revije: https://www.sodobna-pedagogika.net/za-avtorje/navodila/

Tematski urednici
Klara Skubic Ermenc in Nina Breznikar
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino