Povezovanje poučevanja in ocenjevanja v študijskem procesu

datum: 21.09.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolske učitelje in sodelavce ter druge zaposlene vabimo na cikel usposabljanj, ki ga UP PEF organizira v okviru projekta INOVUP.
 

IzvajalecTema/naslov usposabljanjaIzidiVsebina usposabljanjaDatum izvedbeUra izvedbe
Petra Dolenc (UPPEF)Sodobni pogledi in prakse spremljanja in ocenjevanja znanja- Udeleženec pozna temeljne namene in različne poglede na ocenjevanje znanja.
- Udeleženec pozna izsledke novejših raziskav s področja ocenjevanja znanja.
- Udeleženec razume prednosti v učenje usmerjenega ocenjevanja znanja s povratnimi informacijami.
- Različni pogledi in vrste spremljanja in ocenjevanja znanja.
- Preverjanje in ocenjevanje znanja z vidika visokošolskih učiteljev – pregled raziskav.
- V učenje usmerjeno preverjanje in ocenjevanje znanja.
Torek,
6. 10. 2020
10.00–13.00
na daljavo (prek ZOOM)
Ana Bardorfer (UPPEF)Načini in primeri ocenjevanja znanja- Udeleženec pozna taksonomijo učnih ciljev.
- Udeleženec zna oblikovati objektiven, zanesljiv, veljaven test znanja, s poudarkom na višjih nivojih znanja.
- Udeleženec pozna proces nastajanja znanja na konkretnem primeru avtentične naloge, s poudarkom na kontinuirani povratni informaciji.
- Načela priprave nalog in testov za ocenjevanje znanja.
- Kriteriji znanja.
- Spremljanje v procesu nastajanja znanja.
- Avtentične naloge.
Petek,
9. 10. 2020
10.00–13.00
na daljavo (prek ZOOM)
Stanko Pelc
(UP PEF)
Ocenjevanje na daljavo- Udeleženec zna uporabljati različne vrste kvizov za preverjanje in ocenjevanja znanja.
- Udeleženec pozna in obvlada temeljne tehnične možnosti preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo.
- Predstavitev spletnih orodij za ocenjevanje znanja na daljavo ter konkretni primeri ocenjevanja na daljavo.Petek, 16. 10. 202010.00–13.00
na daljavo (prek ZOOM)


Prijava na usposabljanje: Prijava poteka prek spletne strani INOVUP, www.inovup.si. Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: alenka.andrejasic@upr.si.  


Opomba: 
Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti vseh treh usposabljanj tega cikla in še najmanj enega, ki ga bo UP PEF v ciklu usposabljanj v okviru projekta INOVUP organizirala v novembru in decembru 2020. Informacije o usposabljanjih bodo dostopne na spletni strani www.inovup.si.

Poleg udeležbe na najmanj 4 usposabljanjih mora posameznik pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino