Nov sklep in navodila UP ter druga pojasnila o organiziranju dela

datum: 26.10.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Spoštovani,

obveščamo vas o novih ukrepih na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 152/2020) in na podlagi Sklepa o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki ga je sprejela rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, 23. oktobra 2020, ki velja od 24. oziroma od 26. oktobra 2020, ter novega Sklepa o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki velja od 30. oktobra 2020.

Za visokošolske učitelje in sodelavce ostajajo v večjem delu v veljavi že posredovana navodila, dodatno pa se spreminja način dela strokovnih služb Tajništva UP PEF.

V prostorih UP PEF so lahko do nadaljnjega prisotne samo osebe, ki svojega dela ne morejo opravljati od doma, tako še naprej delajo v prostorih fakultete. To so predvsem tisti, ki opravljajo nujne procese (čiščenje in vzdrževanje, sprejem in oddaja pošte, obračun in izplačilo plač, IKT podpora zaposlenim in morebitni drugi nujni procesi).

Navedeno pomeni, da je stavba UP PEF zaprta in ostali delavci, poleg zgoraj navedenih, v stavbo prihajajo samo v izjemnih primerih. Pri tem je potrebno zagotoviti, da se v posameznem prostoru nahaja največ ena oseba istočasno.

Kdor mora priti v stavbo, se mora najaviti in sicer s klicem na telefonsko številko tajništva dekanata UP PEF 05/ 66 31 269 v času od 7.00 do 15.00.

Ob tem velja, da morate v primeru, če nimate prebivališča v Mestni občini Koper, od jutri dalje pridobiti tudi ustrezno potrdilo, da lahko pridete na sedež UP PEF v Koper. Prošnjo za izdajo potrdila morate vsaj en dan pred predvidenim prihodom v Koper sporočiti na elektronski naslov lara.krmac@pef.upr.si.

Nujne zadeve za v podpis dekanji se posreduje na elektronski naslov nina.janjic@pef.upr.si. V primeru odsotnosti javne uslužbenke boste prejeli samodejni odgovor, kdo jo nadomešča, in se boste lahko obrnili na to osebo.

O načinu prevzema oziroma pošiljanja podpisanih dokumentov se boste dogovorili.

Večji del strokovnih delavcev dela od doma. Dosegljivi so preko elektronske pošte, kar naj bo primaren način stika s strokovnimi službami. Tisti, ki imajo službene mobilne telefone, so dosegljivi preko njih, drugi pa imajo prevezavo klicev s stacionarnih telefonov na službene ali osebne mobilne telefone.

Morebitne spremembe načina dela vam bomo sporočali sproti.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje.

Tajnik UP PEF
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino