INOVUP usposabljanja v novembru in decembru

datum: 04.11.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA 
 
5. november 2020   
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanju
doc. dr. Polona Kelava   
Usposabljanje na daljavo
    
6. november 2020   
Razvojnopsihološke značilnosti mladih na prehodu v odraslost kot ključno izhodišče
izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad 
Usposabljanje na daljavo
 
6. november 2020   
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)
izr. prof. dr. Branko Bognar (Filozofski fakultet Osjek)   
Usposabljanje na daljavo
 
12. november 2020  
Izboljševanje študijskega dela z vključevanjem gibanja in s pripravo učnega okolja
izr. prof. dr. Vesna Štemberger  
Usposabljanje na daljavo
 
13. november 2020   
Inovativno vrednotenje znanja študentov naravoslovja
prof. dr. Iztok Devetak   
Usposabljanje na daljavo

13. november 2020   
Strategije samoregulacijskega učenja
izr. prof. dr. Sonja Rutar   
Usposabljanje na daljavo
 
17. november 2020   
Vodenje dejavnosti 1-na-1 s študenti pri izvajanju mešanih kombiniranih modelov (Leading Successfull 1-on-1 Check-ins with Students for Flexible Blended Models)
dr. Heather Clayton Staker   
Usposabljanje na daljavo

20. november 2020   
Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstva
doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday   
Usposabljanje na daljavo
 
23. november 2020   
Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjev
izr. prof. dr. Drago Bokal   
Usposabljanje na daljavo

27. november 2020   
Sodelovanje s študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami pri prilagajanju študijskega procesa
doc. dr. Karmen Drljić   
Usposabljanje na daljavo
 
2. december 2020   
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju
doc. dr. Tomaž Bratina   
Usposabljanje na daljavo
 
2. december 2020   
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
doc. dr. Milena Košak Babuder,
asist. dr. Suzana Pulec Lah   
Usposabljanje na daljavo

FORUM INOVUP
Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino