INOVUP: Dimenzije prožnega učenja in poučevanja

datum: 01.12.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabljeni na usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu Dimenzije prožnega učenja in poučevanja  (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)

IZVAJALKI: dr. Nina Lovec, lektor; Milka Sinkovič, lektor
TERMIN: petek, 18. december 2020, od 10. ure do 14.15; dr. Nina Lovec od 10.00 – 11.30; Milka Sinkovič od 11.45 do 14.15)
TRAJANJE: 4 pedagoške ure  
KRAJ USPOSABLJANJA: UP Fakulteta za turistične študije, Obala 11a, 6320 Portorož  (na daljavo, aplikacija ZOOM)

VSEBINA USPOSABLJANJA: Usposabljanje je namenjeno spoznavanju in uresničevanju dimenzij prožnosti pri visokošolskem poučevanju.

IZIDI USPOSABLJANJA:
 Udeleženci:
- spoznajo kategorije prožnega učenja in poučevanja: čas, vsebino, dostopnost, pedagoške pristope k poučevanju (dr. Nina Lovec)
- znajo ustrezno načrtovati in uporabiti tehnike in metode, ki jih lahko vključijo pri izvajanju pedagoškega procesa (Milka Sinkovič)

NAČINI USPOSABLJANJA:  
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

DODATNE INFORMACIJE: alenka.andrejasic@upr.si 
PRIJAVA NA USPOSABLJANJE:  Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest.

Opomba:
Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj Učinkovite strategije učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju, ki bo potekalo od 6. novembra 2020 do 18. decembra 2020. Za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju se mora posameznik udeležiti najmanj štirih usposabljanj ter pripraviti dve poročili o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu. V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino