INOVUP usposabljanja v decembru in januarju

datum: 17.12.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor. Za ogled napovedanih dogodkov kliknite prihajajoči prenosi znanj multiplikatorjev

8. januar 2021 ob 10. uri
Inovativni pristopi praktičnega usposabljanja za razvoj zaposlitvenih kompetenc
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
Usposabljanje na daljavo
 

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.

18. december 2020 ob 10. uri
Spletna orodja za spremljanje priprave zaključnih nalog: finski primer priporočil, kultura in evalvacija
dr. Johannes Pernaa
Usposabljanje na daljavo

23. december 2020 ob 16.30 uri
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja pri visokošolskem izobraževanju na daljavo
izr. prof. dr. Damijan Štefanc
Usposabljanje na daljavo

13. januar 2021 ob 10. uri
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
doc. dr. Milena Košak Babuder, asist. dr. Suzana Pulec Lah
Usposabljanje na daljavo

13. januar 2021 ob 11. uri
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju
doc. dr. Tomaž Bratina
Usposabljanje na daljavo

15. januar 2021 ob 12. uri
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu
izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, doc. dr. Borut Mikulec
Usposabljanje na daljavo


FORUM INOVUP

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/
 

Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju na forumu! Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino