Vabilo k oddaji prispevka v znantveni monografiji Poti do učinkovitega poucevanja

datum: 06.01.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da se bo na pobudo prof. dr. Borisa Kožuha v Ukrajini izdala znanstvena monografija z naslovom Poti do učinkovitega poučevanja.

Vabimo vas, da svoje prispevke, ki naslavljajo navedeno tematiko, do 1. 3. 2021 oddate na nina.krmac@pef.upr.si

Vsi prispeli prispevki bodo poslani v recenzentski postopek, zato prosimo, da oddate dva dokumenta, in sicer:

  • datoteko s prispevkom, ki naj bo poimenovan s priimkom prvega avtorja (npr. Krmac) ter
  • datoteko, ki naj vsebuje naslov prispevka ter ime in priimek avtorja, akademski ali strokovni naziv, naslov ustanove, na kateri je zaposlen ter elektronski naslov (v primeru soavtorstva se zapišejo podatki za vse avtorje).

Prosimo, da upoštevate, da lahko avtor v avtorstvu ali soavtorstvu prijavi skupaj največ EN prispevek ter da bodo v recenzijo poslani le jezikovno ustrezni prispevki, ki bodo oblikovani v skladu z navodili.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino