INOVUP usposabljanja v januarju

datum: 08.01.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.
 

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor. Za ogled napovedanih dogodkov kliknite prihajajoči prenosi znanj multiplikatorjev.

18. januar 2021 ob 10. uri
Inovativni pristopi praktičnega usposabljanja za razvoj zaposlitvenih kompetenc
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
Usposabljanje na daljavo
 

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA

13. januar 2021 ob 10. uri
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
doc. dr. Milena Košak Babuder, asist. dr. Suzana Pulec Lah
Usposabljanje na daljavo

15. januar 2021 ob 12. uri
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu
izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, doc. dr. Borut Mikulec
Usposabljanje na daljavo

19. januar 2021 ob 10. uri
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju
doc. dr. Tomaž Bratina
Usposabljanje na daljavo

20. januar 2021 ob 13. uri
Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi
doc. dr. Marta Licardo
Usposabljanje na daljavo

21. januar 2021 ob 11. uri
Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanju
izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk
Usposabljanje na daljavo

26. januar 2021 ob 10. uri
Inovativni pristopi k mentoriranju raziskovalnih del
doc. dddr. Joca Zurc
Usposabljanje na daljavo

28. januar 2021 ob 10. uri
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov visokošolskega izobraževanja
doc. dr. Polona Kelava
Usposabljanje na daljavo

3. februar 2021 ob 10. uri
Značilnosti in izzivi skupinskega dela s študenti
prof. dr. Jana Kalin
Usposabljanje na daljavo

3. februar 2021 ob 11. uri
Uporaba interaktivnega videa v študijskem procesu
Maja Vičič Krabonja
Usposabljanje na daljavo

4. februar 2021 ob 9. uri
Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenja
izr. prof. dr. Katja Košir
Usposabljanje na daljavo

5. februar 2021 ob 8. uri
Poučevanje, učenje in nova normalnost: primer Aotearoa Nova Zelandije in moč pripovedovanja zgodb.
izr. prof. dr. Matevž Rašković
Usposabljanje na daljavo

5. februar 2021 ob 10. uri
Prožni pristop h kvalitativni analizi podatkov
doc. dr. Urška Fric
Usposabljanje na daljavo


FORUM INOVUP

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino