INOVUP usposabljanja v februarju

datum: 23.01.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.
 

VABILO NA NACIONALNI POSVET PROJEKTA INOVUP
Vljudno vas vabimo na nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Visokošolsko izobraževanje skozi umetniško izkušnjo, ki bo potekal 10. februarja 2021 v videokonferenčnem okolju Zoom. Več o posvetu si lahko preberete na spletni strani projekta INOVUP, kjer najdete  e-prijavnico.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA
:
Na usposabljanja se lahko prijavite tukaj.

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

LOKACIJA

26. januar 2021 ob 10. uri

Inovativni pristopi k mentoriranju raziskovalnih del

doc. dddr. Joca Zurc

Usposabljanje na daljavo

28. januar 2021 ob 10. uri

Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov visokošolskega izobraževanja

doc. dr. Polona Kelava

Usposabljanje na daljavo

2. februar 2021 ob 10. uri

Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju

doc. dr. Tomaž Bratina

Usposabljanje na daljavo

3. februar 2021 ob 10. uri

Značilnosti in izzivi skupinskega dela s študenti

prof. dr. Jana Kalin

Usposabljanje na daljavo

3. februar 2021 ob 11. uri

Uporaba interaktivnega videa v študijskem procesu

Maja Vičič Krabonja

Usposabljanje na daljavo

4. februar 2021 ob

9. uri

Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenja

izr. prof. dr. Katja Košir

Usposabljanje na daljavo

5. februar 2021 ob

8. uri

Poučevanje, učenje in nova normalnost: primer Aotearoa Nova Zelandije in moč pripovedovanja zgodb.

izr. prof. dr. Matevž Rašković

Usposabljanje na daljavo

5. februar 2021 ob 10. uri

Prožni pristop h kvalitativni analizi podatkov

doc. dr. Urška Fric

Usposabljanje na daljavo

11. februar 2021 ob 9. uri

Problemsko učenje pri likovni dejavnosti na visokošolski ravni

doc. dr. Robert Potočnik
asist. Janja Rihtar
doc. dr. Dunja Pivac, Univerza v Splitu

Usposabljanje na daljavo

15. februar 2021 ob 11. uri

Pristopi k načrtovanju didaktično ustrezne uporabe spletnega učnega okolja

red. prof. dr. Marjan Krašna

Usposabljanje na daljavo

 

FORUM INOVUP
Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino