INOVUP usposabljanja v marcu

datum: 19.02.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

23. februar 2021 ob 10. uri

Terensko delo in njegov položaj v visokošolskem izobraževanju: izzivi in priložnosti

izr. prof. dr. Gregor Torkar

26. februar 2021 ob 11. uri

Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti

izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk

2. marec 2021 ob 10. uri

Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju

doc. dr. Tomaž Bratina

3. marec 2021 ob 9. uri

Otroško in mladinsko leposlovje pri različnih predmetih v inovativnem izobraževanju in poučevanju bodočih učiteljev

red. prof. dr. Dragica Haramija

10. marec 2021 ob 10. uri

Prakse gostujočega vodenja v visokem šolstvu (Host leadership practices in higher education)

Rachel Lindner (Univerza Paderborn, Nemčija)

11. marec 2021 ob 11. uri

Vprašanja za spodbujanje večje aktivnosti študentov

dr. Andreja Lavrič

FORUM INOVUP

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino