INOVUP usposabljanja v marcu

datum: 16.03.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.

 

ORGANIZATOR

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

LOKACIJA

UL

22. marec 2021 ob 11. uri

Podpora študentom s posebnimi potrebami za doseganje akademskih standardov

dr. Biba A. Rebolj

Usposabljanje na daljavo

UL

29. marec 2021 ob 11. uri

Evalvacija primernosti prilagoditev za študente s posebnimi potrebami

dr. Biba A. Rebolj

Usposabljanje na daljavo

UL

1. april 2021 ob

11.30 uri

Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljev

dr. Andreja Lavrič

Usposabljanje na daljavo

UM

2. april 2021 ob

10. uri

Spodbujanje čuječnosti v študijskem procesu

doc. dr. Janja Tekavc

Usposabljanje na daljavo

UM

12. april 2021 ob

10. uri

Kako povečati učno uspešnost in študijske dosežke študentov: primer inovativnosti šolskega sistema na Japonskem

doc. dddr. Joca Zurc

Usposabljanje na daljavo

UL

12. april 2021 ob

11. uri

Spremljanje (ne)uspeha študentov s posebnim statusom pri študiju

dr. Biba A. Rebolj

Usposabljanje na daljavo

UL

14. april 2021 ob

9. uri

Inovativno vrednotenje znanja študentov naravoslovja

prof. dr. Iztok Devetak

Usposabljanje na daljavo

UM

14. april 2021 ob

10. uri

Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju

doc. dr. Tomaž Bratina

Usposabljanje na daljavo

 

FORUM INOVUP

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino