Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

datum: 24.03.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene

Posredujemo informacijo NAKVIS-a o javnem pozivu kandidatom za vpis v register strokovnjakov, ki velja za:

  • docente, redne in izredne profesorje z določenih področij,
  • predavatelje višjih strokovnih šol,
  • študente, vpisane na visokošolske zavode in višje strokovne šole,
  • predstavnike delodajalcev.

Kandidati za strokovnjake (v nadaljevanju: kandidati) se bodo morali udeležiti obveznega praktičnega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Izobraževanje bo potekalo v sredo, 21. 4. 2021, in četrtek, 22. 4. 2021, in sicer v virtualni obliki (Zoom).

Rok za prijave kandidatov je torek, 6. aprila 2021.

JAVNI POZIV

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino