zanimivosti

Likovna in umetniška področja v enovitem študijskem programu 2021


Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem bo v naslednjem študijskem letu 2021/2022 pričela z izvajanjem novega univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje.

  • interdisciplinaren študijski program;
  • prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij;
  • usmerjen v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja.


Študenti bodo v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobili znanje za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti. Razvili bodo spretnosti izdelovanja umetniških del in oblikovalskih produktov s kritično mislijo na družbo ter umetnost.

Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju.

Ustvarjali bodo v klasičnih medijih, kot so slikarstvo, risanje, kiparstvo in video, pri čemer bodo uporabljali digitalna orodja ter preoblikovali zamisli v sodobno umetnost in oblikovalske izdelke.    

Predstavitvena brošura
PODLAGE ZA VIDEO prosojnice5
Predstavitveni video
video vuo

 

Več informacij na dnevih odprtih virtualnih vrat
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino