Prvi doktor znanosti na UP PEF 2011

 

Prvi doktor znanosti na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na Primorskem


Na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na Primorskem izvajamo podiplomski doktorski študij Edukacijske vede od leta 2009. Prvi doktorand Darjo Felda je 12. maja 2011 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Izgradnja in verifikacija paradigme poučevanja matematike z realističnimi problemi« in tako pridobil akademski naziv doktor znanosti.

Darjo 1
 
Disertacija, ki jo je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Mare Cotič, pomeni pomemben prispevek k razvoju didaktike matematike, saj omogoča oblikovanje učinkovitega modela pouka matematike. Le-ta temelji na reševanju realističnih problemov ter ustvarjanju povezav z realnim svetom. Slednje omogoča razvijanje višje ravni matematične pismenosti in trajnejšega znanja matematike.

Darjo 4

Prvi doktor znanosti predstavlja pomembno razvojno prelomnico Pedagoške fakultete Koper.  S prvim doktorandom Pedagoška fakulteta dokazuje svojo odličnost in vlogo pri izobraževanju vrhunskih strokovnjakov na področju edukacijskih ved.
 

Darjo 5
Darjo 6
Darjo 7
Darjo 8
Darjo 9

 

 

Čestitamo!

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino