Zaključna konferenca projekta Kulturna zavest in izražanje 2011

 

Zaključna konferenca projekta Kulturna zavest iz izražanje – Izzivi prihodnosti

Naslovnica ozadje KZI


Na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper je v torek, 14. junija 2011, potekala zaključna konferenca triletnega projekta Kulturna zavest in izražanje (financer MŠŠ in ESS).  

Vodenje projekta koprske pedagoške fakultete je potekalo zgledno, saj so s partnerji Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije Koper, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Pionirskim domom – Centrom za kulturo mladih iz Ljubljane vključili več kot 600 učiteljev in vzgojiteljev iz vse Slovenije.  

Projekt je bil zasnovan in udejanjen tako, da je pri udeležencih programov na aktiven način dograjeval novo uporabno znanje tako področij kulturne vzgoje kot tudi vseh področij bralne pismenosti od vrtca do konca srednješolskega izobraževanja. Delovanje v vrtcih in šolah zahteva novo vzgojno in učno kulturo pri inovativnosti in ustvarjalnosti celotnega izobraževalnega sistema.    

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
vodja projekta  

IMG 0881
IMG 0882
IMG 0884
IMG 0889
IMG 0893
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino