Primerjava učnih dosežkov in doživljanja šolske klime glede na obliko učne diferenciacije pri matematiki in slovenščini 2013


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) sta v četrtek, 28. novembra 2013, na fakulteti v Kopru organizirala okroglo mizo z naslovom »Primerjava učnih dosežkov in doživljanja šolske klime glede na obliko učne diferenciacije pri matematiki in slovenščini«, na kateri so ugotovitve predstavili predavatelji s pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, in predavatelji s pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, doc. dr. Zlatan Magaja in izr. prof. dr. Milena Valenčič-Zuljan.

Rezultati primerjav učnih dosežkov in doživljanja šolske klime, ob katerih je potekala razprava, so bili pridobljeni v okviru ciljno raziskovalnega projekta »Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov«, pri katerem so pod vodstvom izr. prof. dr. Milene Valenčič-Zuljan sodelovali Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem ter Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Aktualnost teme je potrdila številčna in raznolika udeležba, saj so se okrogle mize in odprte razprave ob rezultatih udeležili predsednik društva SLODRE, prof. dr. Pavel Zgaga ter njeni člani, ki so predstavniki vseh treh Pedagoških fakultet in Pedagoškega Inštituta, poleg njih pa tudi številni zainteresirani profesorji, učitelji in študenti s tega področja.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino