Zaključek študijskega leta 2013/2014

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so se v zadnjem tednu maja zvrstili različni dogodki, s katerimi  so študenti in predavatelji zaključili študijsko leto 2013/2014. V tednu od 26. do 30. maja 2014 se je za večino študentov zaključilo izobraževalno delo, zato so pred poletnim izpitnim obdobjem pripravili še zadnje dogodke.

Študenti podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika so pri predmetu Metode dela s slepimi in slabovidnimi (mentorica doc. dr. Aksinja Kermauner) in Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih (mentorica doc. dr. Janja Plazar) razstavili izpitne izdelke pod naslovom Narava pod prsti. Gre za posebno razstavo izdelkov, ki služijo kot pripomoček za učenje naravoslovja za slepe in slabovidne. 

V torek, 27. maja 2014, sta fakulteto na povabilo Študentskega sveta UP PEF obiskali varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in okrožna sodnica Marjeta Dvornik, ki sta spregovorili o problematiki otrok in študentov. Varuhinja je študentom predstavila svoje delo na področju otrok in mladostnikov. Najbolj pogosti problemi, s katerimi se mladi soočajo, so v zvezi s pravicami študentov s posebnimi potrebami ter v zvezi s pridobitvijo in vračanjem štipendij. Na tem področju so velikokrat storjene krivice, kar študenti prijavijo. Prijave varuhinja poskuša reševati s pogovori in v večini primerov so bile dosežene spremembe, kot je na primer sprememba kriterijev za dodelitev Zoisove štipendije. Poleg varuhinje se je s študenti pogovarjala tudi okrožna sodnica Marjeta Dvornik, podpredsednica okrožnega sodišča v Kranju, ki je predstavila najbolj pogoste kazenske postopke, v katerih so udeleženi pedagogi. Povedala je, da imajo na sodišču vedno več primerov nasilja nad otroki in da si želijo, da bi pridobili izvedence s pedagoške stroke. Poleg tega sta z varuhinjo predstavili projekt postavitve prijaznih sob za zaslišanje otrok, žrtev kaznivih dejanj, na sodišču. Sobe so opremljene z avdio-video opremo, s pomočjo katere lahko opazujejo otroke med neformalnim izpraševanjem. V Sloveniji imajo takšne sobe le večja sodišča, denar za le-te pa je bil zbran leta 2009 na Žuru z razlogom, ki ga vsako leto organizira Simobil v sodelovanju z Belim Obročem

V sklopu umetniških dogodkov, ki so bili v tem študijskem letu združeni pod imenom ArTPeF, je fakulteta v torek, 27. maja 2014,  skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru izvedla 1. PEFest, na katerem so študenti obeh fakultet predstavili svoje lutkovne projekte. Letos je festival potekal v Mariboru, naslednje leto pa bo v Kopru. Namenjen je povezovanju pedagoških fakultet v Sloveniji in druženju študentov ter poudarjanju vloge in pomena lutke za izobraževanje otrok. Pod mentorstvom doc. Jelene Sitar Cvetko, predavateljice na UP PEF, dramaturginje, lutkovne režiserke in publicistke so v četrtek, 29.  maja 2014, študenti UP PEF izvedli Lutkovno popoldne v Foresteriji, in sicer s prirejenimi predstavami pisateljev Primoža Suhodolčana, Hansa Christiana Andersena, Aksinje Kermauner.

Teden se je zaključil z gostovanjem plavalca Darka Đurića, dvakratnega svetovnega prvaka med invalidi. Gost je predstavil svojo življenjsko pot in izzive, ki ga čakajo na Evropskem in Svetovnem prvenstvu ter na Paraolimpijskih igrah. Med predstavljenimi cilji je tudi nakup nove proteze, ki bi mu olajšale tako vsakodnevno življenje kot športno udejstvovanje. Udeleženci srečanjue so s prispevki pripomogli k uresničitvi njegovih sanj.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino