Prvi karierni dan UP PEF 2014


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Karierni center - služba za vseživljenjsko karierno orientacijo UP in UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske so v sredo, 28. maja 2014, organizirali Karierni dan UP PEF. Karierni dan je temeljil na mreženju delodajalcev in bodočih diplomantov UP PEF.

V prvem delu Kariernega dne je bila študentom omogočena izmenjava informacij o možnostih zaposlitve in drugih oblik sodelovanja z delodajalci, sledilo je tudi mreženje in povezovanje sodelujočih. Študenti so opravili zaposlitvene razgovore z gostujočimi delodajalci: Osnovno šolo Koper, Zavodom Papilot (Enota Koper), Središčem Rotunda , Varstveno delovnim centrom Koper in Adecco H. R. d.o.o.

Sledili sta dve vzporedni okrogli mizi o dveh magistrskih študijskih programih 2. stopnje UP PEF, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere ter Inkluzivna pedagogika. Z nami so bili predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Centra RS za poklicno izobraževanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, Vrtca Postojna, v razpravi pa so sodelovali predstavniki Intereurope d.d., Luke Koper d.d., OŠ Livade, OŠ Vojke Šmuc in študenti UP.

Okrogli mizi sta pokazali potrebo po tesnejšem sodelovanju med fakulteto in organizacijami ter ponudili odlična izhodišča za oblikovanje orodij prenosa fakultetnega znanja v neposredno prakso.

Več informacij:
Lučka Gregorič Bolje, dipl. upr. ved (UN)
Samostojna strokovna delavka za vseživljenjsko izobraževanje in študentsko prakso
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino