Predstavitev zaključenih projektov UP PEF in Euro Nobile 2014


Koper, 24. september 2014 - Na UP PEF je potekala predstavitev zaključenih projektov v okviru programa »Po ustvarjalni poti do praktičnega znanja«, ki ga je delno financirala Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru programa se je izvedel projekt »Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika«, pri katerem so študentke dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk z angleščino v sodelovanju s študentkami dodiplomskega študijskega programa Kineziologija  (UP FAMNIT) dobile priložnost pridobljeno znanje in spretnosti prenašati in nadgraditi v praksi. Študentke so v okviru projekta razvile koncept delavnic, ki temeljijo na ustvarjalnih in inovativnih pristopih k zgodnjem učenju tujega jezika. Pri drugem projektu, »Skozi gibanje do tujega jezika«, so udeleženke projekta dobile priložnost za samostojno in ustvarjalno izdelavo učnih gradiv in aktivnosti, ki poudarjajo pomen gibanja pri tuje jezikovnem pouku na zgodnji stopnji. Tu je prišlo še zlasti do izraza interdisciplinarno sodelovanje med študentkami UP PEF in UP FAMNIT, saj so udeleženke pri oblikovanju dejavnosti strokovno povezale znanje didaktike zgodnjega poučevanja tujega jezika z gibalnimi vajami, ki so primerne za različne razvojne stopnje otroka. Ustvarjalne pristope in gibalne dejavnosti so udeleženke projektov preizkusile na delavnicah v organizaciji projektnega partnerja podjetja Euro Nobile, Nevija Božič s.p. in so potekale od junija do septembra 2014. Uspešnost pristopa potrjujejo zelo pozitivni odzivi številnih otrok, ki so se delavnic udeležili.

Na zaključni prireditvi so študentke UP PEF in UP FAMNIT,  ki so sodelovale na delavnicah, predstavile kratko igro v angleščini. Dogodka so se udeležili tako udeleženci delavnic kot zainteresirana javnost.

Več informacij:
Doc. dr. Silva Bratož, koordinatorica projekta
E-mail: silva.bratoz@pef.upr.si
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino