Študentke UP PEF otvorile PUF festival 2016


Koper, 9. junij – V Pokrajinskem muzeju v Kopru so študentke Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem z avtorskimi lutkovnimi predstavami otvorile letošnji mednarodni poletni ulični festival PUF. Otroci iz koprskega vrtca so si ogledali sedem predstav z naslovom Miške na poti.

Letošnji mednarodni PUF festival, ki ga organizira Center lutkovne umetnosti Koper, poteka čez celotno poletje. Prvič na festivalu sodeluje tudi UP PEF. Študentke dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk so otvorile festival s sedmimi lutkovnimi predstavami z naslovom Miške na poti. Predstave so njihovo avtorsko delo, ki so ga priredile po pravljicah pisatelja Arnolda Lobela, v okviru izbirnega predmeta Lutkarstvo, pod mentorstvom doc. Jelene Sitar Cvetko. Avtorice so same izdelale tako lutke kot sceno, priredile besedilo in izbrale glasbo.

UP PEF že od leta 2013 razvija umetniško dejavnost, in sicer tako na lutkarskem kot glasbenem in likovnem področju. Navedenega leta je UP PEF prejela soglasje Vlade Republike Slovenije k dodatnemu študijskemu področju, tj. umetnost. Na podlagi tega je Senat UP PEF sprejel Vizijo razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategijo delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020. Na podlagi sprejetih dokumentov fakulteta izvaja, izobražuje, promovira umetniško in kulturno dejavnost ter pripravlja študijski program s področja umetnosti. Trenutno pa fakulteta izvaja umetniško dejavnost v okviru projekta ArtPEF. Osrednji namen projekta je predstaviti umetniško produkcijo UP PEF in s kulturno-umetniškimi dogodki obogatiti širši družbeni prostor.

Več informacij o lutkovnem delovanju na UP PEF
Video posnetek s PUF festivala
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino