Nagrade in priznanja UP PEF za leto 2015


Koper, 15. junij 2016 - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je ob zaključku spomladanskega semestra 2015/2016 organizirala slavnostno sejo Akademskega zbora UP PEF, na kateri so bila podeljena priznanja in nagrade UP PEF za leto 2015. Študentske nagrade UP PEF za leto 2015 pa so diplomanti prejeli na decembrski in aprilski podelitvi diplom v tem študijskem letu. Spodaj navajamo seznam nagrajencev. Vsem še enkrat iskreno čestitamo.
____________________________________________________________________________

Častni profesor UP PEF: prof. dr. Torsten Fischer.

Zaslužni visokošolski učitelj: prof. dr. Marjan Blažič.

Posebna zahvala za strokovno delo: Lara Krmac.

Posebna zahvala za novi študijski program ter za študijski program za izpopolnjevanje: prof. dr. Mitja Krajnčan ter doc. dr. Silva Bratož, doc. dr. Alenka Kocbek in Mojca Žefran.

Posebna zahvala za pripravo in izvedbo glasbenih pravljic: Vladimir Batista, doc. dr. Barbara Kopačin, Bojana Kralj.
____________________________________________________________________________

Študentske nagrade UP PEF: Daša Bokal, Boštjan Bonin, Anja Colja, Blaž Finžgar, Polona Grča, Branka Huč, Kristina Klecin, Marjetka Lekše, Nastja Leskovec, Lidija Liberšar, Klavdija Mikuš, Tadeja Volmut, Tanja Mikulič.

Posebne pohvale študentkam UP PEF za sodelovanje v projektu AS. Arheologija za vse - Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv v Izoli: Leja Ažman, Teja Debevec, Helena Gorkič, Teja Kert, Alenka Krapež, Špela Kuselj, Sanja Lenaršič, Mojca Šlajpah, Valentina Šmelcer, Tina Šuštar, Anamarija Zagorec.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino