Uspešna mednarodna konferenca »Podjetnostne kompetence šolskih vodstvenih timov« 2016


Uvajanje podjetnostnih kompetenc postaja vse bolj pomembna tema v izobraževalni politiki na ravni EU in s tem tudi njenih članic. Poudarek na podjetnosti najdemo v tudi ključnem dokumentu Evropske unije o politiki izobraževanja.

V dvoletnem Erasmus+ projektu, ki se letos zaključuje, sodelujejo Univerza Newcastle in edEUcation iz Velike Britanje, Univerza Jyväskylä iz Finske, Univerza za Ekonomske študije, Bukarešta iz Romunije, Evropsko združenje ravnateljev ESHA in UP PEF. Ob zaključku sta UP PEF in ESHA 13. junija 2016 organizirali enodnevne konference na temo podjetnostne kompetence šolskih vodstvenih timov. Udeležilo se jo je skoraj sto udeležencev iz tujine in Slovenije. Prišli so raziskovalci, ravnatelji in učitelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz Velike Britanije, Finske, Romunje, Francije, Italije in Slovenje, predsednica evropskega združenja staršev in predstavniki slovenskega združenja staršev, predstavnica Šole za ravnatelje ter seveda raziskovalci UP PEF. Konference sta se udeležili tudi predsednica parlamentarnega odbora za šolstvo, dr. Mirijam Bon Klanjšček, in generalna direktorica podjetja Bisnode, ga. Marie Anselmi.

Konferenca je bila sestavljena iz dveh delov. Ključni del dopoldanskega dela konference je bilo uvodno predavanje prof. Michaela Laviolette iz Francije z naslovom »Podjetnost za pedagoške vodje«, in prof. Sue Robson z Univerze Newcastle z naslovom »Profesionalno raziskovanje«, ki ga je z delavnico dogradil Rene Koglbauer z učitelji in ravnatelji iz Velike Britanije. Popoldanski del konference pa je bil delavniško naravnan in je vključeval štiri vzporedne delavnice. Po zaključenem delavniškem delu je sledila plenarna refleksija, ki jo je povezoval prof. Huub Friederichs iz Amsterdama.

Čeprav se projekt zaključuje, si na UP PEF prizadevajo, da bi se proces prenosa znanja v vzgojno-izobraževalno prakso nadaljeval. Glede na navedeno je bila oblikovana spletna stran projekta z namenom interaktivnega sodelovanja.

Video posnetek otvoritve konference
Video posnetek delavnic
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino