12. mednarodni znanstveni sestanek "Inovativna učna okolja" 2016

Koper, 7. oktober 2016 - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je organizirala že 12. mednarodni znanstveni sestanek, ki je letos potekal na temo inovativnih učnih okolij. Udeležili so se ga visokošolski učitelji in sodelavci z različnih slovenskih in tujih fakultet. Z znanstvenim sestankom so želeli osvetliti vlogo in pomen inovativnosti v sodobnem učnem okolju, ki ga zaznamujejo pestrost poučevalnih pristopov, dinamičnost učnega procesa in fleksibilnost vlog glavnih akterjev ter raba sodobnih tehnologij.

Pedagoška fakulteta je v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in Učiteljsko fakulteto iz Užic (Srbija) 7. oktobra izpeljala 12. mednarodni znanstveni sestanek Inovativna učna okolja. Razpravljali so o inovativnosti, ki je sestavni element današnje družbene realnosti, kar velja tudi za področje vzgoje in izobraževanja. Primerjava med tradicionalnimi in inovativnimi učnimi okolji pogosto pokaže, da sotradicionalna učna okolja prežeta z globoko zakoreninjenimi praksami, ki ne uspejo odgovoriti na izobraževalne potrebe hitro spreminjajoče se družbe 21. stoletja. Po drugi strani inovativno učno okolje razumemo kot okolje, ki se je sposobno odzvati na razvijanje in spreminjanje izobraževalnih praks z nenehnim razvojem in prilagajanjem.

Sodobni pogled na učenje in poučevanje narekuje torej razmislek o številnih vprašanjih in dilemah, povezanih z današnjimi učnimi okolji. Pri tem gre tako za vprašanja, ki se dotikajo ustreznosti učnih pristopov, vsebin in kompetenc, kot splošnejših dilem z vidika šole kot sistema. Ne nazadnje gre tudi za vprašanje definicije pojma ‘inovativno učno okolje’, ki ga v poročilu projekta Innovative Learning Environments (OECD, 2013) opredeljujejo kot “organski, holistični pojem – ekosistem, ki vključuje tako dejavnost učenja kot rezultate učenja”.

Številni primeri dobrih praks, o katerih se je razpravljalo na letošnjem mednarodnem znanstvenem sestanku, pričajo o tem, da je inovativno učno okolje veliko bolj sposobno odgovoriti na izobraževalne izzive prihodnosti. V tem duhu je bil cilj letošnjega srečanja zlasti pretresti obstoječe predpostavke in prakse na področju vzgoje in izobraževanja ter odpreti prostor za nove zamisli, pobude in predloge.

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino