Priznanja in nagrade Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem 2017


Koper, 22. junij – Včeraj je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekala tradicionalna slavnostna seja Akademskega zbora fakultete, na kateri so bila podeljena priznanja in nagrade visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter strokovnim sodelavcem, ki so v letu 2016 s svojim delom ali dosežki dvignili ugled fakultete.

Vsako leto so podeljene tudi posebne zahvale tistim sodelavcem, ki so v letu 2016 zaznamovali vsakdan na fakulteti. Posebno zahvalo za sodelovanje pri strokovni prenovi oddaje Male sive celice je prejela ekipa visokošolskih učiteljev in sodelavcev, to so doc. dr. Sonje Čotar Konrad, doc. dr. Barbara Baloh, doc. dr. Janez Drobnič, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, doc. dr. Baraba Kopačin, doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, izr. prof. dr. Stanko Pelc in doc. dr. Tina Štemberger. Prenova oddaje je primer uspešnega sodelovanja na več nivojih in dokazuje, da lahko povezovanje različnih področij in znanstvenih disciplin prinese pomembno dodano vrednost pedagoškemu in raziskovalnemu delu. Poleg tega gre za primer sodelovanja med fakulteto in nacionalnomedijsko hišo – RTV Radiotelevizija Slovenije, kar predstavlja neposredno prenašanje strokovnih spoznanj v javnost in ozavešča o sodobnih načinih učenja in poučevanja.

Posebno zahvalo za razvojno-raziskovalno delo v vrtcih in šolah sta prejeli doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday in Karmen Drljić. Nagrajenki sta organizirali številne delavnice in dogodke, s katerimi sta svojim študentom zagotovili priložnosti za avtentične izkušnje dela z otroki s posebnimi potrebami. Poleg tega sta s svojim delom povezali fakulteto z različnimi institucijami in posledično obogatili študijski proces ter utrdili prepoznavnost fakultete v širši javnosti.  

Posebno zahvalo za izjemno strokovno delo in predanost fakulteti pa je prejela Maja Rojc, samostojna strokovna delavka v Referatu za študente. Maja Rojc je glavni podporni temelj referata. Pokriva področje izrednega študija, ki je za Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem zelo pomemben segment, saj predstavlja velik delež študentov. Nagrajenka je, kot drugi dolgoletni strokovni sodelavci, pomemben delček v mozaiku uspešnega delovanja fakultete.  

Na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora sta bili podeljeni tudi dve priznanji, in sicer je naziv »Svečana listina mlademu visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« prejela dr. Marina Volk. Nagrajenka jenapedagoškem področju izjemna, saj je po ocenah študentov med tremi najbolje ocenjenimi asistenti. Poleg tega je soavtorica medpredmetnih delovnih zvezkov za 1. razred osnovne šole Naša ulica, avtorica številnih strokovnih člankov in somentorica pri diplomah in magisterijih mnogim študentom. Tudi na znanstvenem področju je zelo uspešna in ustvarjalna. Leta 2016 je v soavtorstvu z prof. dr. Andrejo Istenič Starčič in prof. dr. Maro Cotič objavila članek v ugledni reviji British Journal of Educational Technology, ki je bil deseti najbolj brani članek v reviji v preteklem letu.    

Prireditev se je sklenila s podelitvijo naziva »Zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«, ki ga je prejel dolgoletni sodelavec, sedaj upokojen, izr. prof. dr. Mirko Slosar, ki je za prisotni Akademski zbor pripravil tudi zaključni govor. Nagrajenec se je v zgodovino glasbene umetnosti na Slovenskem zapisal kot izjemen zborovodja, ki s pretanjenim čutom za interpretacijo glasbenih del in oblikovanje zborovskega zvoka poustvarja slovensko in tujo zborovsko literaturo. Njegov prispevek k razvoju zborovstva na Slovenskem se kaže v številnih prvih izvedbah novitet, pa tudi v negovanju ljubiteljske glasbene kulture. Izr. prof. dr. Mirko Slosar je s svojim umetniškim poustvarjanjem ter z vodstveno-organizacijskim, izobraževalnim in znanstveno-raziskovalnim delom oplemenitil glasbeno umetnost, sooblikoval akademski prostor Univerze na Primorskem in prispeval k razvoju glasbene pedagogike kot znanstvene vede.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino