Prvo povezovanje socialnih pedagogov v Obalno-kraški regiji 2017


Na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti je 22. februarja 2017 potekal prvi občni zbor Zavoda za socialno pedagogiko, ki je združil visokošolske učitelje in sodelavce s fakultete, njihove študente ter strokovnjake s prakse z lokalnega okolja.

Zavod za socialno pedagogiko je bil ustanovljen pod okriljem Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete z namenom sodelovanja, povezovanja, delovanja in širitve socialne pedagogike v Obalno-kraški regiji. Cilji zavoda so zbiranje in uresničitev novih idej, projektov ter programov, zapolnitev vrzeli v regiji, razvoj alternativnih programov za mlade, internacionalizacija študentskega prostora, kritični odnos do izven-družinske vzgoje in pomoč strokovnjakov za različne oblike pomoči v socialnem vključevanju. V prihodnje  bo izvajal strokovna srečanja, izobraževanja, poletne šole, konference. Poleg navedenega bodo v okviru zavoda izdajali revijo z naslovom »Forum za socialno pedagogiko«.

Na prvem občnem zboru Zavoda za socialno pedagogiko, ki je potekal 22. februarja 2017 na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, je imela Ana Bogdan Zupančič, univ. dipl. soc. ped., svetovalna delavka na Osnovni šoli Sostro, uvodno predavanje z naslovom »Razvrščanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami«. V okviru predavanja je predstavila probleme socialno-pedagoške diagnostike. Poudarila je možnosti drugih oblik diagnosticiranja čustveno in  vedenjsko motenih otrok ter problem primernosti izobrazbe odgovornih oseb, ki postavljajo diagnozo, saj sistem ne omogoča celostnega pristopa in sistemskega vpogleda; opozorila je tudi na problematiko koncepta delovanja svetovalnih služb. Udeleženci dogodka so se strinjali, da so vzgojno-izobraževalni zavodi z vidika učnih načrtov in ciljev naravnani storilnostno. Ugotovili so, da se na tem področju pojavlja potreba po zaposlitvi spremljevalcev in drugih strokovnih svetovalcev, pomemben je večji nadzor ter tesnejše sodelovanje z družinami. Ob definiciji socialna pedagogika se postavlja vprašanje umestitve socialnega in kulturnega konteksta, saj je s postavitvijo določenih kriterijev posameznik izločen, je dejala Ana Bogdan Zupančič, univ. dipl. soc. V okviru razprave so udeleženci dogodka tudi ugotovili, da se pojavljajo novi družbeni pojavi, zato je tudi socialna pedagogika pred novimi izzivi ter da je eden izmed pomembnih nalog zavoda iskanje novih virov moči znotraj stroke in povečati vpliv na širšo javnost.

Prof. dr. Mitja Krajnčan, nosilec magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, je v okviru občnega zbora predstavil poletno šolo, ki bo v okviru zavoda in fakultete potekala od 24. do 26. avgusta 2017. Študentje, ki bodo sodelovali na poletni šoli, bodo pridobili tri kreditne točke, drugi udeleženci pa potrdilo o udeležbi. Vodilne teme se bodo navezovale na doživljajsko pedagogiko v institucionalni vzgoji (vrtci in šole), indijanski tabor in trening preživetja v naravi (v dolini reke Glinščice v Italiji), pomen socialnih veščin kot pomembnega dejavnika projektov doživljajske pedagogike in umetniške delavnice (v Vzgojnem zavodu Planina). Poletne šole se bodo udeležili tudi tuji vabljeni predavatelji, kot so prof. dr. Jörg Ziegenspeck, Tommi Panzer in dr. Torsten Fischer.

Prof. dr. Mitja Krajnčan je nadalje predstavil monografijo z naslovom Od igre do projekta, ki je izšla pri Založbi Univerze na Primorskem. Knjiga je aplikativen pripomoček pri projektnem delu v doživljajski pedagogiki. Predstavlja osnovna teoretična izhodišča doživljajske pedagogike, projektnega dela in poti, ki jo lahko kot pedagogi naredimo od igre do projekta. V knjigi je predstavljen tudi niz iger, ki so primerne za specifične situacije: od spoznavanja, strateških iger, iger zaupanja, do razbremenitvenih in evalvacijskih iger.

V okviru prvega občnega zbora je mag. Andrej Berdajs, zunanji sodelavec na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, izpostavil možnosti sodelovanja študentov in drugih zainteresiranih na različnih projektih, ki bi potekali na osnovnih šolah. Pri tem je poudaril možnost vključevanja študentov za nudenje strokovne učne pomoči.

Razprava je potekala tudi o izvajanju drugih projektov preko zavoda (kot so opolnomočenje družin, možnosti aktivnega sodelovanja s starši, vključevanje študentov v koprski svetovalni center, prijavljanje na razpise …), o možnostih postavitve stanovanjske skupnosti v Obalno-kraški regiji, tj. manjše ločene institucije za otroke z različnimi problemi, in o možnostih povečanja prepoznavnosti zavoda ter večjega vpliva na širšo javnost.

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino