Mednarodna konferenca Perspektive internacionalizacije visokega šolstva na UP PEF 2017


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, je 29. septembra 2017 v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto, Učiteljsko fakulteto – Užice in Pedagoško fakulteto Jagodina, z Univerze v Kragujevcu, organizirala 13. mednarodni znanstveni sestanek/konferenco, z naslovom Perspektive internacionalizacije visokega šolstva.
 

Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka/konference je bil zagotavljanje izboljšanja internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu, skladno s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 28. 7. 2016. Strategija temelji na Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020, z vizijo, da bo do leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami.  

Na konferenci, ki so se je udeležili visokošolski učitelji in sodelavci z vseh fakultet, članic Univerze na Primorskem, učitelji drugih slovenskih javnih univerz, predstavniki univerz iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, ter CMEPIUS, so razpravljali o 1) sistemskih vidikih, namenih in ciljih internacionalizacije, ki s svojimi priložnostmi lahko vodijo v zagotavljanje višje kakovosti visokega šolstva;  (2) o značilnostih in prednostih večjezičnega in medkulturnega okolja ter procesa izobraževanja; (3) o prednostih in učinkih različnih oblik mobilnosti; (4) sodobnih pedagoških pristopih v visokošolskem izobraževanju, ki naj bodo odziv na interdisciplinarno delovanje mladih in njihovo stalno povezanost v različnih, tudi virtualnih okoljih; (5) omogočanju kontinuitete razvoja študentov s pozitivnim pripoznanjem njihovih predhodnih znanj in izkušenj ter (6) o potrebi individualizirane integracije posameznikov v okolje.  

Konferenca je bila priložnost za izmenjavo novih spoznanj, deljenje praks in načrtovanje sprememb na področju internacionalizacije, ki je bila prepoznana kot ena izmed priložnosti za dvig kakovosti visokega šolstva, vendar samo v primeru, ko je internacionalizacija smiselno in ustrezno načrtovana, organizirana in izpeljana.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino