Po kreativni poti do znanja 2017


Od meseca marca do konec julija 2017 sta na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekala projekta »Po kreativni poti do znanja 2016/2017«, ki sta bila povezana z deležniki iz lokalnega in tudi regionalnega okolja.

Prijaviteljici in pedagoški mentorici prvega projekta »Vpliv igranja glasbenih instrumentov na simetrio mišic« sta bili doc. dr. Barbara Kopačin in doc. dr. Tadeja Volmut z Oddelka za razredni pouk na UP PEF. Gospodarska družba, ki je v projektu sodelovala je bila SensMotion, d. o. o., katere direktor je gospod Jure Jemec. V projekt je bilo vključenih osem študentov Univerze na Primorskem, in sicer iz treh študijskih programov, to so Predšolska vzgoja in Razredni pouk ter Aplikativna kineziologija. Namen projekta je bil izmeriti gibalno/športno aktivnost mladih glasbenikov ter ugotoviti ali so zaradi dolgotrajne nefiziološke drže telesa bolj aktivne ene kot druge mišične skupine, kar lahko ustvarja mišično nesorazmerje v tonusu, mišični sestavi in gibljivosti. V sklopu projekta so bili študentje vključeni v zasnovo raziskovalnega dizajna. Na praktičnih delavnicah so se usposobili z različno merilno tehnologijo ter jo uporabili pri meritvah mladih glasbenikov. Študentje so aktivno sodelovali pri shranjevanju in obdelavi dobljenih podatkov ter pri interpretaciji le-teh. Poleg tega so starše sodelujočih mladih glasbenikov seznanili z dobljenimi rezultati ter oblikovali brošuro »Ustvarimo simetrijo«, v kateri so predstavili raztezne in krepilne vaje najbolj obremenjenih mišičnih skupin.

Drugi projekt je potekal pod z naslovom »Vrednotenje tenziomiografske metode za detekcijo mišične adaptacije na različno športno aktivnost otrok«, katerega prijaviteljica in pedagoška mentorica je bila doc. dr. Tadeja Volmut. V projekt so bili vključeni: gospodarska družba TMG-BMC, Družba za biomedicinski inženiring, d. o. o. ter prav tako študentje Univerze na Primorskem, s smeri Predšolska vzgoja in Razredni pouk ter Aplikativna kineziologija. Glavni cilj projekta je bil s pomočjo merilnika pospeška izmeriti celokupno dnevno gibalno/športno aktivnost ter s pomočjo neinvazivne in izjemno občutljive metode tenziomiografije (TMG) izmeriti in ugotoviti zgodnje spremembe v izbranih mišicah pri otrocih in mladostnikih športnikih, ki obiskujejo športno aktivnost vsaj dvakrat na teden. Na začetku projekta so se študentje seznanili z vso merilno tehnologijo, ki so jo uporabili pri pridobivanju podatkov, potrebnih za izpeljavo raziskovalnega dizajna. Aktivno so sodelovali pri samih meritvah, shranjevanju podatkov in obdelavi teh ter pri pisanju končnih poročil staršem mladih športnikov.  

Dr. Barbara Kopačin in dr. Tadeja Volmut
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino