O izobraževanju nadarjenih 2017


Mednarodni izobraževalni center (MIB) je v sodelovanju s  Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) organiziral III. Mednarodno znanstveno-strokovno konferenco z naslovom "Izobraževanje nadarjenih in razvoj potencialov pri otrocih", ki se je odvijala v Hotelu Bernardin, Portorož, od 26. do 28. oktobra 2017. V sklopu tri dnevne konference je bilo predstavljenih več kot 290 prispevkov iz 30-ih različnih držav.

Od 20. aprila 2016 je tudi UP PEF postala sestavni del Evropske mreže za podporo nadarjenih. Odgovorna koordinatorica "Točke za nadarjene", doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, aktivno sodeluje na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnemu področju ter v mednarodnih študijah na temo nadarjenosti, pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih politik in smernic, pri izmenjavi in implementaciji dobrih praks ter pripravi učnega gradiva, strokovnih in znanstvenih publikacij s področja nadarjenosti. V letošnjem letu pa je soorganizirala odmevno in izjemno uspešno mednarodno konferenco, ki je bila usmerjena v izmenjavo znanja, praktičnih izkušenj in spoznanj v okviru priprave programov za nadarjene in talentirane otroke ter v učne, poučevalne in svetovalne strategije, ki jih uporabljajo kolegi iz drugih držav. Teme so se dotikale tudi poučevalnih strategij za učno neuspešne nadarjene otroke, načine sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo za podporo razvoju talentov, razvoj specifičnih in obogatitvenih programov ter izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev. Svoje izjemne izkušnje in znanje so delili eminentni strokovnjaki ter prišli do pomembnih zaključkov, ki se nanašajo predvsem na: uvedbo sprememb na področju terminologije, odkrivanja in identifikacije nadarjenih in talentiranih učencev; vključevanju celotne lokalne skupnosti pri skrbi za razvoj mladih talentov; vključevanju različnih didaktičnih strategij pri delu z nadarjenimi ter predvsem skrbi za ustrezno pedagoško-psihološko podporo nosilcem vzgojno-izobraževalnega procesa. Največji primanjkljaj se je namreč izkazal pri (ne)ustrezni usposobljenosti učiteljev za odkrivanje in nadaljnje delo z nadarjenimi in talentiranimi učenci.

O Evropski točki za nadarjene
Foto utrip

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino