V Makedoniji izšel prevod monografije dr. Jurke Lepičnik Vodopive 2017


Dne 9. oktobra je dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, prodekanja za študentske zadeve UP PEF, na Fakulteti za pedagoške vede Univerze Goce Delčev v Štipu predstavila prevod svoje monografije Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu, ki jo bodo študentje poslej lahko brali v makedonskem jeziku.

Ni naključje, da je izvirnik izšel ob izteku dekade (2005–2014), ki ga je Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) proglasila za »desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj«. Nesporno je, da so se v tem času okrepila prizadevanja šolskih oblasti in posameznih deležnikov za ustrezno prilagoditev vzgoje in izobraževanja trajnostnemu razvoju in prihodnosti.

V to smer so naravnani tudi cilji Evropske Unije, ki je v Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj trajnostni razvoj opredelila kot ohranjanje zmožnosti našega planeta »da omogoča življenje v vsej njegovi raznolikosti, zasnovan pa je na načelih demokracije, enakosti spolov, solidarnosti, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic, vključno s svoboščinami in enakimi možnostmi za vse«. Tudi v Sloveniji smo med ključne nacionalne razvojne cilje zapisali »trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja« in v letu 2007 sprejeli Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja.

Ob izidu prevoda monografije avtorica poudarja, da se na podlagi sprejetih smernic in ob številnih in raznovrstnih izzivih prihodnosti vzgoja in izobraževanje za trajnostno prihodnost kažeta kot nepogrešljiva dobrina, ki bo človeštvu pomagala pri prizadevanju za mir, svobodo in socialno pravičnost. Ob upoštevanju Delorsovih temeljev za izobraževanje 21. stoletja – učiti se vedeti, učiti se biti, učiti se živeti in učiti se živeti skupaj – bomo lažje uresničevali skupne načrte in težili k trajnostnemu razvoju.

Trajnostni razvoj pomeni obet za boljše življenje vseh ljudi na podlagi drugačnega vrednostnega sistema, ki bo poudarjal duhovno bogastvo in vzajemnost ter večjo odgovornost človeštva do narave. Razmišljati moramo globalno in začeti širiti holistično izobraževalno filozofijo za 21. stoletje, ki bo poudarjala, da je planet Zemlja edinstven, da ga je treba varovati pred brezobzirnim uničevanjem in da so sovraštvo, fundamentalizem in fanatizem občutja, ki jih moramo preseči.

Dodano vrednost monografije so prepoznali tudi na Fakulteti za pedagoške vede Univerze Goce Delčev v Štipu v Makedoniji, kjer so ob izidu prevoda gostili dr. Jurko Lepičnik Vodopivec, ki je s predavanjem predstavila svojo monografijo, in ob tem dogodku pripravili novinarsko konferenco (glej spodaj video Univerze Goce Delčev v Štipu).

Več informacij
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino