Izobraževanje v mednarodnem centru Loris Malaguzzi 2018


V okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) je med 10. in 12. junijem 2018 potekala ekskurzija v Mednarodnem centru Lorisa Malaguzzija v italijanskem Reggiu Emilii, ki jo je organizirala Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.

Enainštirideset udeležencev iz dvanajstih konzorcijskih partnerjev se je udeležilo prve tovrstne ekskurzije v okviru projekta SKUM. Sodelovali so na interaktivnih predavanjih in delavnicah v Mednarodnem centru Lorisa Malaguzzija, ki so jih vodili priznani strokovnjaki. Posebna pozornost je bila namenjena timskemu načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na umetniških izkušnjah otrok, organizaciji učnega okolja in dokumentiranju pedagoških procesov. Udeleženci izobraževanja so se preizkusili v raziskovanju pojavov svetlobe in sence ter dokumentiranju procesa nastajanja umetniške fotografije. Udeleženci so si ogledali tudi razstavo Un pensiero in testa, ki je ponudila celovit uvid v procese otroškega (umetniškega) ustvarjanja na primeru razvijanja koncepta vizualne metafore. Izobraževalni del ekskurzije je bil obogaten z ogledom kulturnih znamenitosti Mantove, Modene in Parme.

 
Uspešna izvedba ekskurzije in dobro izbrane vsebine izobraževanja so pomembna spodbuda vzgojiteljem in učiteljem za skupno delo pri nadaljnjem razvijanju modela kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah.
                                                                                             
Delovni tim SKUM UP PEF

Več informacij o projektu SKUM
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino