S pomočjo mednarodne izmenjave do tesnejšega raziskovalnega, študijskega, umetniškega sodelovanja - primer projekt DIMoT 2018


V študijskem letu 2017/2018 se je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem še tesneje povezala z drugimi univerzami oz. fakultetami. Na podlagi pridobljenih sredstev se je lahko veliko pedagoških in strokovnih delavcev udeležilo Erasmus+ ali druge izmenjave in tako so poglobili sodelovanje in spoznali nove dobre prakse dela. 

Erasmus Andreja Sopi
Erasmus Tamara Mlakar

_____________________________________________________________________________  

To študijsko leto je Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem tudi obiskalo veliko partnerjev, s katerimi je sklenjen sporazum. Tudi od  23. do 27. julija 2018 je fakulteta gostila predstavnike z Univerze v Kragujevcu, s Pedagoške fakultete v Jagodini Univerze v Kragujevcu in s Filozofske fakultete Univerze v Splitu. V okviru tedenskega programa so se sestali s strokovnimi službami tako na pedagoški fakulteti kot na rektoratu in drugih članicah. Obiskali so tudi Fakulteto za turistično študije – Turistica, kjer so se srečali še z gosti z Shanghai University of International Business and Economics.

Kragujevac v Kopru  3

International day na UP FTŠ-Turistica

_____________________________________________________________________________  

Poleg spoznavnih sestankov v strokovnih službah je potekal še delavni sestanek na temo znanstvenega projekta DIMoT, ki poteka od februarja 2017 na podlagi bilateralnega sporazuma med Pedagoško fakulteto v Kopru in Pedagoško fakulteto v Jagodini.      

Kraguejevac v Kopru  2

Gosta z Univerze v Kragujevcu - Djordje Bogdanović, Olivera Mijatović

Cilj projekta DIMoT »Predpostavke in možnosti razvijanja inovativnih modelov poučevanja v funkciji transparentnosti univerzitetnega izobraževanja« je predstavitev sodobnega znanstveno utemeljenega teoretičnega pristopa k problemu kakovosti univerzitetnega izobraževanja ter razvijanje, uporaba, sistematično spremljanje in komparativni pregled učinkov inovativnih modelov univerzitetnega poučevanja. Raziskovalne naloge, ki izhajajo iz navedenih ciljev se uresničujejo preko vsebin raziskovanja, ki določajo smer njihovega skupnega delovanja. Predlagane raziskovalne vsebine so povezane s kompetencami in interesi raziskovalcev, katerih sodelovanje se načrtuje v projektu. Predvidene so vsebine s področja filozofije, sociologije, psihologije, pedagogike, didaktike …  

Več o projektu DIMoT
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino