Bodoči učiteljici z otroki oživeli vas Smokvica 2018


Od 5. do 10. avgusta 2018 sta Eva Kozjak in Natalja Marc, študentki 2. letnika dod. štud. prog. prve stop. Razredni pouk s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, s pomočjo lokalnih prijateljev in Zavoda Empatiko v vasi Smokvica organizirali otroški poletni tabor »Od kamenčka do zvezd« za otroke, stare od osem do deset let.    
 

Namen poletnega tabora je bil pritegniti otroke v naravo in organizirati druženje ob raznovrstnih vsebinah, ki niso povezane z nikakršno moderno tehnologijo. Organizatorki Eva in Natalja sta osem prijavljenim otrokom ponudili privlačen program, s katerim sta vzbudili željo po aktivaciji, sodelovanju, ustvarjanju in druženju.  

»Vas Smokvica leži blizu Gračišča, kjer živim. Sama vasica ima prijeten istrski ambient, nastanjeni pa smo bili v šotorih ob vaškem »placu« in Bržanovi domačiji, ki nam je nudila hladno zavetje,« je o izboru lokacije za izvedbo tabora dejala Eva Kozjak. Ideja za tabor se ji je porodila, ker se je želela preizkusiti v vlogi organizatorke in vodje takega dogodka.  

Program je bil razdeljen v tri sklope: dopoldanski, popoldanski in večerni. Vsak dan so se prepletale gibalne aktivnosti (športne igre, pohodi, iskanje zaklada), sodelovalne dejavnosti (interakcijske igre, priprava tabornega ognja, pomoč v kuhinji), umirjene aktivnosti (poslušanje pravljic, lastno branje, družabne igre) in ustvarjalne delavnice (izdelava izdelkov iz kamenčkov, vrvic, naravnih materialov).  

Program je bil zelo pester, dejavnosti so prehajale druga v drugo in se povezovale. Za otroke sta organizatorki skrbeli ob občasni pomoči še treh somentorjev Erika Babiča, Simone Kozjak in Igorja Kozjaka, ki so vedno priskočili na pomoč. Kljub dobro strukturiranemu programu je bila izvedba tabora zahtevna, saj sta Eva in Natalja za otroke skrbeli tudi ponoči.  

»V teh dneh sva pri organizaciji in delu z otroki pridobili veliko neprecenljivih izkušenj. Sama sedaj znam bolje upravljati s skupino – vzpostaviti red, prisluhniti potrebam posameznika, zaznati njihove stiske, pomagati, razreševati morebitne spore, voditi raznovrstne delavnice«, je ob zaključku tabora dejala Eva Kozjak. »Izvedba takega tabora je zahtevala natančno  načrtovanje, celotno organizacijo, nakup vseh potrebnih materialov, dobro komuniciranje s starši in seveda uspešno izvedbo vseh dejavnosti. Ob tem sem pridobila še mnogo znanja in veščin, ki jih bom koristila pri svojem nadaljnjem delu. Kljub zahtevnemu tempu in neprespanosti sem izredno vesela, saj je bilo delo in druženje z otroki zelo zanimivo in prijetno. Zadovoljna sem z rezultati našega dela, izdelki, odzivom otrok, saj si vsi želijo priti tudi naslednje leto, enako pa me veseli tudi zadovoljstvo staršev, ki so vedeli, da so otroci v varnih in skrbnih rokah.«  

Enako zadovoljstvo so ob zaključku tabora delili tudi starši, ki so svoje otroke zaupali bodočima učiteljicama. »V svojem in hčerkinem imenu se organizatorkama in somentorjem prav lepo zahvaljujem, ker so naše otroke naučili, da je veliko bolj zanimivo iti v naravo in raziskovati ter nenazadnje, da so naši otroci polni prelepih vtisov. Uspeli so jim prikazati smisel medsebojnega druženja. Skozi družabne igre, gibalne aktivnosti, reševanje konfliktov, sodelovanje na ustvarjalnih delavnicah so otrokom pokazali, da je medsebojna komunikacija bolj zanimiva od telefonov in drugih podobnih naprav. Dokazali so, da je medsebojno druženje zanimivo, kompleksno in da je skozi komunikacijo mogoče razrešiti marsikateri problem. Otroke so naučili prisluhniti drugemu, se vživeti v sočloveka, predvsem pa so s pomočjo pohodov, raziskovanja jam, opazovanja zvezd, lovom na skriti zaklad spodbudili njihovo aktivnost in radovednost. Po tem tednu so naši otroci mnogo bogatejši za številne dobre izkušnje, zadovoljni in veseli. Želim si, da poletni tabor postane tradicionalen in da mladi še naprej razvijajo začrtano delovanje.« je strnila svoje misli Maja Vujović.   

Andreja Sopič




nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino