Predaja poročila strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah 2018


V letu 2016 je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ustanovljena Strokovna delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS), v kateri sodelujejo tudi visokošolski učitelji s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem ter Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Skupina je rezultate analize predstavila v torek, 29. maja 2018, v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Poročilo je sestavljeno iz več delov. Po uvodnem, v katerem je utemeljitev potrebnosti obveznega pouka računalništva in informatike v celotni vertikali osnovnega in srednjega izobraževanja, vsebinskem povzetku in predstavitvi strokovne delovne skupine sledi poglavje, ki povzema trenutno stanje v Sloveniji. Skupina je temeljito pregledala tri vidike. Poleg pravnega okvirja še vsebine pouka računalništva in informatike ter vidik stanja človeških virov.

Sodoben pouk računalništva in informatike že dolgo ni več samo pouk podajanja tehničnega znanja. Prav nasprotno, tehnično znanje je zgolj potrebno pri izdelavi končnega izdelka, medtem ko je poudarek pouka bliže naravoslovju in predvsem podajanju drugačnega načina mišljenja, ki je vseprisoten in potreben. Govorimo o tako imenovanem računalniškem mišljenju, ki je tema tretjega poglavja tega poročila, ter je na nek način ključna vsebina sodobnega pouka računalništva in informatike.

Poročilo strokovnjaki zaključujejo s predlogi, kako naj Slovenija pristopi k uvajanju obveznega pouka računalništva in informatike.  

Poročilo je objavljeno in javno dostopno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Posnetek včerajšnje predaje poročila si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=bbJygmq8_qU.

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino