Prva magistrica socialne pedagogike na UP PEF 2018


Magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika je meseca maja dobil prvo magistrico. To je Lucija Hrastnik, ki je pod mentorstvom prof. dr. Mitje Krajnčana in somentorice doc. dr. Tine Štemberger z odliko zagovarjala magistrsko delo z naslovom  Preventivni programi za premoščanje čustvenih in vedenjskih težav mladostnikov.

V svojem delu je preučila »/…/ preventivne programe za premoščanje čustvenih in vedenjskih težav mladostnikov, saj v današnji družbi lahko zasledimo mnogo mladostnikov, ki so izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za nastanek oz. okrepitev čustvenih in vedenjskih težav. Slednje je odvisno od razmerja med varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja, ki jih lahko umestimo med indikatorje čustvenih in vedenjskih težav /…/«. Ob tem magistrica predpostavlja, da lahko izbrane organizacije s svojimi preventivnimi programi, namenjenimi mladostnikom, predstavljajo učinkovit dejavnik pri zmanjševanju tveganja za nastanek oz. krepitev čustvenih in vedenjskih težav.

Celotno magistrsko delo je objavljeno TUKAJ.

Prva diplomantka SP 2018
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino