Izdaja nove monografije - Večdimenzionalost socialnopedagoških diskurzov 2018


V mesecu marcu je pod okriljem Univerzitetne založbe Univerze na Primorskem izšla znanstvena monografija z naslovom Večdimenzionalost socialnopedagoških diskurzov.  

Urednici monografije doc. dr. Andreja Sinjur in dr. Mateja Marovič, ki na Pedagoški fakulteti Univerzi na Primorskem sodelujeta na področju socialne pedagogike, sta zbrali prispevke sodelavcev s magistrskega študijskega programa druge stopnje Socialna pedagogika, prof. dr. Mitje Krajnčana, Ane Bogdan Zupančičeve, Mateja Vukoviča in drugih, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z bolj ali manj depriviligiranimi ter ranljivimi skupinami posameznikov, z vzgojo, izobraževanjem in socialnopedagoškim delovanjem, hkrati pa se v polju omenjenih segmentov soočajo z vrsto različnih dilem in konceptualnih izzivov ter nenaklonjenimi posamezniki, ki zaradi spleta različnih dejavnikov in okoliščin – prisotnih v današnjem neoliberalističnem sistemu – ne zmorejo zadostiti lastnim pričakovanjem in pričakovanjem sodobne družbe.  

Monografija je izšla v elektronski obliki, predvidena je tudi tiskana verzija.

________________________________________________________________________  

Na spletni strani Univerzitetne založbe Univerze na Primorskem je objavljen seznam še drugih izdanih monografij v zadnjih letih.

Marovič, Mateja, in Andreja Sinjur. 2018. Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzovFlipBook | PDF | HTML5

Čotar Konrad, Sonja, in Sonja Rutar. 2018. Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj: dnevnik Praktičnega usposabljanja 1 PDF 

Bratož, Silva, in Mojca Žefran. 2018. English for Education Studies. 2. izdaja. Predogled

Bratož, Silva, ur. 2017. Razsežnosti sodobnih učnih okolij / Dimensions of Contemporary Learning Environments. Predogled

 Mešinović, Sanela, Mara Cotič in Amalija Žakelj. 2017. Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli. Predogled

Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli. Predogled 

Rutar, Sonja, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger in Silva Bratož, ur. 2017. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / Perspectives of  Internationalisation and Quality in Higher Education. Predogled 

Teršek, Andraž. 2017. Socialna ustavna demokracija: iz filozofije in teorije v prakso. Predogled 

Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten. Predogled 

Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica. Predogled 

Kranjčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta. Predogled

Hozjan, Dejan, ur., 2015. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem. FlipBook | PDF | FlipBook for iPad

Pegan, Nika, Urška Čeklić in/and Tadeja Volmut, ur./eds., 2015. Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli / Let’s measure and diversify a physical education class. FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino