Letos podeljenih rekordno število priznanj in zahval UP PEF 2018


Junija meseca je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekala tradicionalna slavnostna seja Akademskega zbora fakultete, na kateri so bila podeljena priznanja in zahvale visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter strokovnim sodelavcem, ki so v zadnjem letu s svojim delom ali dosežki prispevali k razvoju in ugledu fakultete.

Vsako leto Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) na junijski slavnostni seji Akademskega zbora podeli priznanja in zahvale, s katerimi se zahvali sodelavcem za uspešno delo na fakulteti. Tokrat so bila podeljena tri priznanja in kar 22 zahval, ki so jih prejeli visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci.

Posebno zahvalo za uspešno organizacijo odmevnega mednarodnega dogodka 2. PEFijada, ki je potekal 25. aprila 2018, je prejela skupina študentov UP PEF. Za celotnim uspešno izvedenim dogodkom je več mesecev aktivno delala ekipa sedmih študentov - Lovrenc Habe, Matija Jenko, Jurij Kočevar, Veronika Pipan, Maruša Praček, Eva Jedrlinič Peloz in Manca Selan, ki so vložili ogromno prostovoljnih ur, živcev, predvsem pa pozitivne energije in dobrih ter kreativnih idej. Dogajanje na 2. PEFijadi si je možno ogledati v video posnetku TUKAJ.

Posebno zahvalo za izjemno strokovno delo na področju organizacije in promocije dogodkov ter za predanost fakulteti je prejela Andreja Sopič, ki se je s prihodom na UP PEF usmerila v organizacijo dogodkov in promocijo le-teh ter vseh drugih dejavnosti fakultete. Z njeno pomočjo so vsi, ki so imeli pobude za izvedbo najrazličnejših dogodkov, pridobili osebo, ki jim pomaga pri njihovi izvedbi. Hkrati pa ima tudi sama dar za predlaganje vedno novih in novih aktivnost, za katere ji ne zmanjka ne idej ne energije za uresničitev. Ima tudi sposobnost, da prepozna vsak dosežek tako fakultete kot posameznikov, ki delujejo znotraj nje, in ga predstavi interni in zunanji javnosti.

Na slavnostni seji je bila podeljena tudi posebna zahvala za odlično organizacijo VII. mednarodnega kongresa »Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije«, ki je potekal od 23. do 26. maja 2018 v Kopru. Kongresa se je udeležilo okoli 200 udeležencev iz evropskih in afriških držav, ki jih povezuje Sredozemlje. Za slovenski organizacijski in znanstveni odbor, ki so ga sestavljale doc. dr. Barbara Baloh, izr. prof. dr. Silva Bratož, Karmen Drljić, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, mag. Mojca Kleva Kekuš in Andreja Sopič, je kongres predstavljal velik organizacijski zalogaj, zato so uporabile vse svoje zveze in moči ter ga pripeljale do uspešnega konca. S svojim enoletnim delom so uspele organizirati dogodek, kot ga Univerze na Primorskem še ni imela.

V tem letu je UP PEF podelila tudi posebno zahvalo za odlično medijsko podporo vseh večjih dogodkov, ki jih organizira fakulteta. Prejela jo je Mirella Baruca, samostojna strokovna delavka, ki na Univerzi na Primorskem že vrsto let vestno skrbi za javno podobo univerze in posledično tudi njenih članic. Svoje delo opravlja zelo strokovno in vestno. V času svoje zaposlitve na univerzi je pridobila široko socialno mrežo, s pomočjo katere vedno najde rešitev in tako utira pot v javnosti tudi članicam. Predvsem v zadnjem študijskem letu, ko je UP PEF organizirala veliko dogodkov, je bila Mirella Baruca s svoji znanjem in poznanstvom vedno pripravljena sodelovati in pomagati.

Pedagoška fakulteta je vedno bolj prepoznana tudi na področju naravoslovja, zato je bila dr. Nastji Cotič, Damjanu Delaču, doc. dr. Nataši Dolenc Orbanić, Petri Furlan, izr. prof. dr. Nives Kovač in doc. dr. Janji Plazar podeljena posebna zahvala za uspešno promocijo naravoslovnega znanja in krepitev prepoznavnosti fakultete na tem področju. Skupina naravoslovcev sodeluje v različnih projektih, v vrtcih in osnovnih šolah ter z drugimi zavodi, založbami in parki. V strokovno in lokalno okolje se vključuje tudi preko različnih dogodkov;  sodeluje na Odprtih vrtovih Kopra in Evropski noči raziskovalcev ter tako približuje naravoslovne vsebine širši javnosti.
 

Podeljena je bila tudi posebna zahvala za promocijo in dvig ugleda fakultete z delovanjem na področju književnosti, ki jo je prejela doc. dr. Aksinja Kermauner. Njena pot profesionalnega razvoja se je dotikala različnih področij, ki jih še zdaj razvija tudi v okviru UP PEF. Ustvarjalno razmišljanje, prodorna in aktivna poučevalna naravnanost doc. dr. Aksinje Kermauner ne more biti neopažena, saj je za svoje dolgoletno dela prejela številke nagrade in priznanja, in sicer tako za njen bogat prispevek na področju inkluzivne pedagogike kot za svoja književna dela, s katerimi širi strpnost in prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami.

Na slavnostni seji so bila podeljena tudi priznanja UP PEF. Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju za leto 2017 je prejel doc. dr. Tomaž Grušovnik, ki ga odlikuje izjemen pedagoški čut in znanstveno-raziskovalna predanost. Nagrajenec je ob zaključku študijskega leta za slavnostno podelitev pripravil tudi zaključni govor, ki je objavljen TUKAJ.

Podeljena je bila še Zlata plaketa Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki jo je prejela prof. dr. Majda Cencič, vodilna slovenska strokovnjakinja za področje pedagoške metodologije.

Priznanje Zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je prejela izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, ki že vrsto let sooblikuje jedro kvalitetnih strokovnjakov za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev na Slovenskem.

Foto utrip s podelitve
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino