Kako ohraniti slovenščino - z učno igro


Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v okviru Alumni kluba UP PEF in v sodelovanju z Oddelkom za slovenistiko Fakultete za humanistične študije UP FHŠ na mednarodni dan žensk, 8. marca 2018, v Centru mladih Koper organiziral prvo srečanje, na katerem je diplomantka pedagoške fakultete Martina Šolc študentom predstavila svojo knjigo Z učno igro do slovenščine, ki je nastala v okviru pisanja zaključnega dela.  

Alumni klub UP PEF deluje v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF, da bi povezoval diplomante in prenašal znanje in izkušnje na mlajše generacije. To je bil povod, da smo na mednarodni praznik žensk organizirali prvi tovrstni dogodek, ki ni bil namenjen le diplomantom in študentom, ampak tudi učiteljem in vzgojiteljem ter tistim, ki se zavedajo pomena ohranjanja slovenskega jezika v slovenskih vrtcih v zamejstvu.  

Pogovor z avtorico knjige Martino Šolc, ki živi in dela na Tržaškem in Goriškem, in z njeno mentorico dr. Majdo Kaučič Baša (UP PEF), ki prav tako živi v Trstu in že vrsto let raziskuje položaj slovenskega jezika v Italiji, je vodila dr. Vladka Tucovič (UP PEF in UP FHŠ). Sogovornice so v zanimivem pogovoru izpostavile pomen ohranjanja slovenščine v slovenskih šolah v zamejstvu, saj cilj šole ni le, da bi se otroci v zamejstvu naučili slovenščine, ampak da bi uporabljali slovenščino tudi izven šole. Na tem področju je namreč vedno več težav, ki jih poglobijo učenci, ki ne znajo ali slabo govorijo slovensko. Posledično imajo učitelji težave pri poučevanju in nekateri zaradi lažjega sporazumevanja pri delu uporabljajo tudi italijanski jezik. Takšna šola je vse manj slovenska.  

Opuščanje rabe slovenskega jezika v zamejskih šolah in vrtcih se je zavedala tudi Martina Šolc, ki je še pred zaključkom študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja pri svojem delu oblikovala motivacijske metode učenja slovenščine, zato ji je dr. Majda Kaučič Baša predlagala, da na to temo napiše diplomsko nalogo. Kasneje je bila po spletu okoliščin pri Slovenski prosveti v Trstu naloga izdana v knjižni obliki, dostopna pa je tudi v repozitoriju Univerze na Primorskem. Diplomska naloga Martine Šolc bo 18. aprila letos tudi nagrajena, in sicer s posebno nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.  

V delu je opisan učni model, ki ga avtorica uporablja pri tečaju slovenščine in je namenjen predvsem otrokom, starim od štirih do pet let, vendar ga je mogoče s prilagoditvami izvajati tudi v starostno mešanih skupinah. Tečaj vsebuje osnovni nabor tem (pozdravi, vse o meni, moja družina, števila, barve in oblike, na kmetiji …) ter slovničnih in sporazumevalnih vzorcev. Tako so osnove slovenščine dopolnjene z drugimi izraznimi sredstvi, kot so igra, gib, lutke, mimika, ples. Metoda dela je učna igra, ki se jo lahko sistematično vključuje v pouk in cilj učnega modela, da se v celotni šolski uri govori samo slovensko.  

Sogovornice so se strinjale, da se razmere v šolah spreminjajo in zato se je treba prilagajati. To pomeni, da ni narobe, če v slovenske šole v zamejstvu sprejemajo tudi otroke, ki ne znajo dobro slovensko, vendar je nujno vpeljati metode, da se lahko slovenščina ohranja. Podobno problematiko so izpostavile tudi v slovenskih šolah, kjer je vedno več priseljencev, kar pomeni, da bi se morali tudi v Sloveniji zavedati, da prvi jezik marsikaterega učenca ni slovenščina in da zato potrebuje čim več pomoči.  

Andreja Sopič, UP PEF
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino