Podcenjeni negativni trendi povečevanja telesne mase otrok? 2018


Preprečevanje prekomerne telesne mase otrok v zgodnjem otroštvu na podlagi primerov uspešnih evropskih praks, je bilo ključno vodilo mednarodnega simpozija na Univerzi v Salzburgu od 26. do 28. septembra 2018.

V svetu in prav tako v Sloveniji, beležimo rast prekomerne telesne mase otrok. Debelost se uvršča med pomembne dejavnike tveganja, ki lahko negativno vplivajo na zdrav razvoj otroka in kakovost otroštva.

V zadnjem desetletju so oblikovani številni projekti in akcijski načrti tako Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske komisije kot nacionalnih vlad, ki so že uspeli ustaviti ali tudi zmanjšati razširjenost prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih v njihovih skupnostih ter kažejo, kako lahko omogočimo zdravo rast otrok. Zato je bil cilj mednarodnega simpozija na Univerzi v Salzburgu prav izpostavljanje primerov dobrih praks z refleksijami ter strokovnimi in političnimi razpravami.

Za učinkovito realizacijo tovrstnih projektov je namreč nujno, da so pri izvedbi vsi ključni deležniki usklajeni, ker le tako lahko dolgoročno zmanjšamo otroško debelost. Ključni cilji simpozija so bili spodbujanje povezovanja strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, spodbujanju zdravja, zdravega prehranjevanja in primerne vsakodnevne gibalne dejavnosti. Pomemben cilj je bil še spodbuditi oblikovalce ter nosilce politik in znanstvenike, naj izmenjujejo znanstvene ugotovitve, da bi spodbudili izvajanje prakse, ki temelji na dokazih, za uveljavljanje zdravega življenjskega sloga v otroštvu v Evropi. Med predstavljenimi projekti je precej zanimanja vzbudil program SALTO-Salzburg together against obesity, s katerim so lokalne oblasti, strokovnjaki z univerze in vzgojitelji usklajeno in strukturirano zasnovali, usposobili in izvedli več letni celostni program zdravega prehranjevanja in skrbno izbranih gibalnih vsebin v številnih salzburških vrtcih s katerim zmanjšujejo ter preprečujejo debelost otrok. 
 

dr. Iztok Retar
 

SALTO Simpozij  Salzburg  26.- 28. 9.2018

Fotografija: Susanne Ring-Dimitriou, predsednica organizacijskega komiteja simpozija in dr. Iztok Retar s Pedagoške fakultete univerze na Primorskem
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino