Tudi UP PEF se lahko pohvali s prestižno nagrado za učna gradiva BELMA 2018


Podeljena so bila najprestižnejša evropska priznanja za učna gradiva BELMA. To je tradicionalno tekmovanje založnikov evropskih držav, v okviru katerega strokovna žirija, ki je sestavljena iz uglednih raziskovalcev, ocenjuje kakovost učbenikov in drugih učnih gradiv. Letošnjo bronasto priznanje je prejel učbenik Zgodovina 1, katere idejno sodobno didaktično-metodično zasnovo je s  soavtorstvom prispevala tudi strokovnjakinja specialne didaktike dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.    

Nagrade BELMA veljajo za največja evropska priznanja, ki jih lahko osvojijo učbeniki. Podeljujejo jih Mednarodno združenje za raziskave učbenikov in izobraževalnih medijev (IARTEM), Evropsko združenje šolskih založnikov (EEPG) in organizatorji Frankfurtskega knjižnega sejma (AuM). Tretjo nagrado je prejel Zgodovina 1, učbenik za zgodovino v prvem letniku gimnazij, ki ga je izdala Mladinska knjiga, in sicer zaradi prikaza znanstvene in strokovne vsebine po programskih, pedagoških, psiholoških in didaktično-metodičnih načelih ter upoštevanju raznolikosti dijakov v heterogenem učnem oddelku.  Vsebina je obogatena z različnimi viri in slikovnim gradivom, ki dijaka usmerjajo pri samostojnem odkrivanju, analiziranju in kritičnem vrednotenju zgodovinskega virov. Ustrezno so torej upoštevana vsa načela učne diferenciacije in individualizacije – učbenik je zasnovan v duhu diferenciranega preverjanja vsebinskega in procesnega znanja: kompleksnega mišljenja, dela z viri, predstavljanja idej na različne načine, sodelovanja in miselnih navad ter celostno spodbuja dijakove kognitivne in konativne sposobnosti. 

V učbeniku je skupina avtorjev Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič, Mojca Kukanja Gabrijelčič, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Gordana Popovič Lozar, Alenka Cedilnik, ki so strokovnjaki za predmetno in širše pedagoško-psihološko področje, stremeli k temu, da le-ta ne bo deloval zgolj v funkciji  transmisije znanja, temveč tudi v funkciji transakcije.  Zato so vse dejavnosti, naloge in vprašanja smiselno naravnane k spodbujanju različnih dijakovih dejavnosti in miselnih procesov. Vsebina se tako konstruktivno navezuje na obstoječe strukture in je nadgradnja zgodovinske vsebine v osnovnih šolah ter pomaga dijaku, da se nauči novih procesov pridobivanja znanja in novih učnih tehnik. Učbenik tako navaja dijaka k uporabi ustreznih izpiskov, pojmovnih mrež, miselnih vzorcev, učnih kartic idr.).   Kot dodana vrednost učbenika pa je njen pomemben doprinos h krepitvi čustvene in socialne inteligentnosti, osebne čvrstosti, empatije in razumevanja ter spoštovanje drugačnosti. V duhu inkluzivne paradigme in osebnostne rasti se s pomočjo pozitivnih afirmacij in številnih polemičnih vprašanj oz. nalog, ki silijo k kritičnemu vrednotenju, avtorji  naredili pomemben inovativen korak v zasnovi učbenika za zgodovino. Naloge in vprašanja so namreč pomemben element učbenika, saj izhajajo iz temeljnih veščin, ki naj bi jih dijaki osvojili za uspešno delo v 21. stoletju (tj. sodelovanje, kritično mišljenje, komunikacija, kreativnost). 

 Več informacij
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino