Nagrajenci Pedagoške fakultete 2019


4. junija 2019 je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekala tradicionalna slavnostna seja Akademskega zbora fakultete, na kateri so bila podeljena priznanja in nagrade visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom, ki so v letu 2018 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu fakultete.

Podeljene so bile posebne zahvale tistim, ki so v letu 2018 zaznamovali vsakdan na fakulteti. Med prejemniki posebne zahvale za krepitev prepoznavnosti fakultete je tudi skupina študentov, ki že drugo leto s pomočjo mentorice izr. prof. Jelene Sitar Cvetko deluje v okviru PEF teatra. S svojimi predstavami gostujejo po celotni Sloveniji, sodelujejo na javnih dogodkih in pogovorih ter o svojem delu redno poročajo v lokalnih medijih.

Prepoznavnost fakultete se širi tudi s pomočjo promocije slovenskega jezika in književnosti ter kulture, zato so posebno zahvalo prejele doc. dr. Barbara Baloh, dr. Martina Mejak, izr. prof. dr. Sonja Starc, doc. dr. Barbara Zorman in doc. dr. Vladka Tucovič Sturman, ki so s svojimi odlično pripravljenimi in izvedenimi dogodki presegle ustaljen način ozaveščanja in populariziranja kakovostne literature oz. kritičnega odnosa do pismenosti in medkulturnega dialoga.

Posebno zahvalo za izjemno strokovno delo in predanost fakulteti sta letos prejela dva strokovna delavca, Bojana Berginc in Kristjan Hrvatin, ki sta s svojim uspešnim delom pripomogla k dobremu delovanju in odnosom ter zato predstavljata pomemben del v mozaiku naše fakultete.

Na slavnostni seji Akademskega zbora so bila podeljena tudi priznanja, in sicer je »Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« za izjemne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti za leto 2018 je prejel Lovrenc Habe, študent 1. letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Razredni pouk. Nagrajenec se je že v času študija na prvi stopnji vključeval v obštudijske dejavnosti fakultete, in sicer je aktivno sodeloval v novoletnih predstavah za otroke, Fantovskem pevskem zboru UP PEF, PEF teatru in Študentskem svetu UP PEF, v okviru katerega organizira veliko odmevnih prireditev namenjenih študentom, zaposlenim in zainteresirani javnosti. Zaradi številnih aktivnosti, ki jih opravlja tudi izven fakultete, v društvih in kot novinar na radijskih postajah, je pridobil status kulturnika/umetnika na Univerzi na Primorskem.

»Svečano listino mlademu visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«, je prejela dr. Nina Krmac. Njena znanstveno-raziskovalna dela se v prvi vrsti osredotočajo na področje kariernega svetovanja in profesionalnega razvoja. Je soustanoviteljica Centra za vseživljenjsko učenje na UP PEF, kjer izvaja dejavnosti v pomoč in podporo študentom ter zaposlenim na fakulteti, soustanoviteljica Alumni kluba, somentorica zaključnim delom študentom, oblikovala je Model za svetovanje in informiranje čezmejnim študentom, je tutorka tujim študentom. S svojim delovanjem je dosegla izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

Prireditev se je sklenila s podelitvijo naziva »Zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«, ki ga je prejel dolgoletni sodelavec prof. dr. Boris Kožuh. V svojem dolgoletnem delovanju se je ukvarjal predvsem z metodološkimi značilnostmi reform obveznega in srednješolskega izobraževanja v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Od devetdesetih let dalje se njegovo raziskovalno delo usmerja predvsem v metaanalizo v pedagoškem raziskovanju. Nagrajenec je s svojim znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom izjemno prispeval k razvoju in napredku pedagoške stroke ter še posebno pedagoške metodologije. Njegovo delo pušča pomemben pečat tako na mnogih generacijah študentov, kot tudi v sami akademski skupnosti.

Foto utrip
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino