Socialni pedagogi gostili strokovnjake iz tujine 2019


V okviru magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika je bilo 14. maja 2019 izvedeno gostujoče predavanje dr. Michaela Schweigerja A Manager's Guide through the Galaxy of EU Projects.

Dr. Schweiger je od leta 2000 dejaven v EU projektnem managementu, v več kot 100 EU projektih v različnih programih. Usmerja se na EU programe izobraževanja, kulture in socialnega partnerstva, s kvoto uspešnosti na natečajih višjo od 85 %. Na predavanju se je osredotočil na osnovne informacije v zvezi z EU projekti in nas na interaktiven in humoren način popeljal skozi galaksijo le-teh. Postregel je s številnimi idejami različnih projektov, izzivi, priložnostmi, ki jih imamo lahko kot potencialni prijavitelji in hkrati spregovoril tudi o ovirah in pasteh, ki se postavljajo na pot skozi celoten projekt. Zaključil je z mislijo, da je projektni management pravzaprav način življenja, v katerem pogosto ni pravih in napačnih odgovorov, ampak bolj galaksija možnosti in priložnosti.

28. maja 2019 pa izvedeno gostujoče predavanje dr. sc. Ivane Jeđud Borić, izredne profesorice in predstojnice oddelka za socialno pedagogiko na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu. Tema predavanja je bila: Delo z vedenjsko motenimi otroci na Hrvaškem.

Področja njenega delovanja na fakulteti in širše so: izven družinska vzgoja in obravnava otrok in mladih, trening socialnih veščin, trening komunikacijskih veščin, skupinski pristop v socialno pedagoških intervencijah, socialno pedagoška ocena, doživljajska pedagogika, kvalitativni pristop v socialno pedagoškem raziskovanju, kvalitativni pristop v kriminološkem in penološkem raziskovanju.

V svojem predavanju nam je predstavila trenutno shemo pomoči otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami na Hrvaškem ter oblike dela, ki jih pri tem uporabljajo, Opozorila je tudi na težave, ki se pri tem pojavljajo in možne rešitve za izboljšanje celotne obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi in učnimi težavami.

Foto utrip
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino