Druga številka Novega PEFerona 2019


V teh poletnih dneh so študentje UP PEF pripravili številne zgodbe, gorske prigode pa postavljajo v ospredje. Vsem želijo sproščeno poletje in moči za nove podvige. Morda tudi za Triglav, ki ga lahko obiščete septembra 2019.  

Lovrenc Habe - Lovro, urednik Novega PEFerona
 

2. številka Novega PEFerona
Časopis Novi PEFeron je občasno glasilo študentov Univerze za Primorskem, Pedagoške fakultete, s poudarkom na obštudijskih dejavnostih.

Urednik: Lovrenc Habe - Lovro
Oblikovanje: Eneja Jerman in Lovrenc Habe - Lovro
Lektoriranje: ženskaKIseLETOSporoči in ostali
Fotografije: arhiv UP PEF

Izhaja občasno, brezplačno Izdaja Univerza na Primorskem: www.hippocampus.si/issn/novi-peferon.
 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino