Eduka2: Priznavanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij 2018


16. oktobra 20018 je potekalo usposabljanje za strokovno osebje na temo priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij v sklopu projekta EDUKA2 ― Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Usposabljanje je krilo vsebine, ki so vezane na priznavanje poklicnih kvalifikacij s posebnim poudarkom na poklice s področja vzgoje in izobraževanja ter priznavanje izobraževanja. V prvem delu, namenjenem priznavanju poklicnih kvalifikacij s področja vzgoje in izobraževanja, so sodelovali  predstavniki slovenskih in italijanskih institucij, ki so pristojne za postopke priznavanja, in sicer: Sabina Trokić z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Andreja Schmuck z Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Igor Giacomini iz Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko Krajino. 

V drugem delu, namenjenem priznavanju izobraževanja s posebnim poudarkom na priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanje izobraževanja, sta sodelovali Iris Skrt iz Službe za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve Univerze na Primorskem in Rosangela Lagpao, predstavnica Mednarodne pisarne, oddelka Welcome Unit Univerze Ca’ Foscari iz Benetk. Uvodnim posegom je sledila okrogla miza. Usposabljanje je del delovnega sklopa 3.3 “Podpora študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja”. Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI. Partnerji projekta so: INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Več informacij: eduka2@slori.org
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino