R.E.C.: Odnosne in čustvene kompetence v šolah 2018


Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je 19. oktobra 2018, v okviru evropskega projekta Erasmus+ z naslovom Odnosne in čustvene kompetence, potekalo izobraževanje, ki so se ga udeležili številni partnerji s cele Evrope in več kot 100 zaposlenih na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V letu 2018 skupina visokošolskih učiteljev in sodelavcev Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem dr. Marina Volk, doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, doc. dr. Beno Arnejčič, dr. Maja Lebeničnik in doc. dr. Mateja Gačnik pod vodstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič v projektu R. E. C.: Odnosne in čustvene kompetence, za učitelje v osnovnih in srednjih šolah ter vzgojitelje v vrtcih  izvaja usposabljanja na to temo.

V petek, 19. oktobra 2018, je v okviru projekta na Pedagoški fakulteti potekalo izobraževanje, ki se ga je poleg partnerjev udeležilo več kot 100 učiteljev in vzgojiteljev z Obalno-kraške regije in iz slovenskega zamejstva v Italiji. Namen srečanja je bila priprava zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih na krepitev socialnega in čustvenega področja učenja, ki pomembno doprinese k učnim dosežkom učencev. Udeleženci izobraževanja bodo novo pridobljena znanja širili v vrtcih ter na osnovnih in srednjih šolah v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski regiji ter v slovenskih čezmejnih šolah v Italiji.

Na dogodku so bile predstavljene izkušnje evropskih držav na področju usposabljanja učiteljev za odnosne in čustvene kompetence, in sicer partnerjev iz Italije, Univerza Parthenope Neapelj, LaFabrica agencija za komunikacije in koordinator projekta Relacijsko psihoterapevtski inštitut Neapelj. Iz Bolgarije sodeluje v projektu Regionalna pisarna ministrstva za izobraževanje Pazardzhik. Romunski partner je Deželni šolski inšektorat Bacau in Norveški partner Center za usposabljanje učiteljev v Lendnu.

Tako je profesorica Lisbet Rønningsbakk iz Norveške Arktične univerze v Tromsu predstavila spremembe na ravni norveškega nacionalnega kurikuluma in metod poučevanja in učenja. Frode Jøsang iz centra za usposabljanje učiteljev v Lendnu na Norveškem je predstavil norveške pristope usposabljanja učiteljev za tako imenovani »socialni management razreda«. Predstavil je tudi metode dela z učenci, ki imajo nižje sposobnosti samoregulacije in odločanja. Profesor Luigi Baldascini in Letizia Servillo iz Relacijskega psihoterapevtskega inštituta v Neaplju sta predstavila izkušnje s kritičnim pogledom na realnost italijanskih šolskih okoljih. Iz Univerze Parthenope v Neaplju, sta prof. dr. Antonia Cunti in prof. dr. Alessandra Priore predstavili, kako v začetnem izobraževanju učiteljev skrbijo za skladni razvoj na pedagoškem področju in vlogo socialno-čustvenih kompetenc. Pogled učitelja praktika pa je predstavila predavateljica Neva Strel Pletikos.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino