Priročnik za čezmejne študente in model za svetovanje 2019


V letu 2019 sta bila v okviru projekta EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja izdana Priročnik za čezmejne študente ter Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente, ki bosta pomagala današnjim generacijam študentom in diplomantom, ki študij opravljajo ali so opravili po tako imenovani bolonjski reformi.

Namen projekta EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je potekal od 1. septembra 2017 do 30. aprila 2019 in je bil financiran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bil rešiti problem čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. V okviru tega so partnerji projekta Slori, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana, Furlansko filološko društvo, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Benetkah in Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta razvili enoten strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih s smernicami, metodami, vsebinami o temah, ki zadevajo varstvo kulturnih, jezikoslovni, okoljskih in naravnih virov. Poleg tega so pripravili tudi strateški dokument za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom na področju vzgoje in izobraževanja. V ta namen so na pedagoški fakulteti dr. Maja Mezgec, dr. Barbara Baloh, dr. Nina Krmac in Martina Kovačič Kuzmić izvedle izobraževanja in pripravile dvojezična gradiva, kot sta Priročnik za čezmejne študente ter Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente.

V priročniku so predstavljeni postopki priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja. Nastal je kot rezultat številnih aktivnosti, ki so skupaj vodile k temeljiti preučitvi problemskega področja in k seznanitvi z ovirami. Namen priročnika je nuditi jasne odgovore in praktične usmeritve za ciljne uporabnike v konkretni situaciji med postopki priznavanja izobraževanja in poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoru.

Dr. Nina Krmac je na podlagi intervjujev in analize različnih strateških, operativnih in zakonskih dokumentov s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, študija ter zaposlitve čezmejnih študentov oblikovala model, ki bo pomagal pri razumevanju vpisnih postopkov, postopkov priznavanja izobraževanja in poklicnih kvalifikacij. V okviru modela sodelujejo strokovni delavci iz Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF, Referata za študente UP PEF in tutor učitelj za študente, pripadnike slovenske manjšine v Italiji.

V okviru projekta je bilo vzpostavljeno tudi izobraževanje na daljavo (e-learning), ki bo omogočalo nadaljnjo učenje, sodelovanje, usposabljanje s pomočjo spletnih didaktičnih gradiv in programov izobraževanja (www.eduka2.eu).

Strateški dokument s smernicami za izvajanje podpore čezmejnim študentom in diplomantom
Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente
Priročnik za čezmejne študente
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino