Ranljive skupine na Obali - mreža pomoči!? 2018


Na okrogli mizi, ki je potekala 16. maja 2018 v Centru mladih Koper in ki jo je moderiral Damjan Habe, univ. dipl. soc. ped., so sodelovali: prof. dr. Mitja Krajnčan, koordinator mag. štud. prog. Socialna pedagogika na UP PEF, Tina Nanut, univ. dipl. soc. ped., vodja programa Šent – mar, Ingrid Kristančič Šömen, univ. dipl. soc. del., vodja programa New Prevent in Nikolina Janežič, mag. biopsih., vodja Primorskega svetovalnega središča.

Pred začetkom dogodka je bil predvajen dokumentarni film Dom režiserja Metoda Pevca, ki govori o zelo specifični zgodbi ljudi, ki so se kot stanovalci znašli v hiši, ki ni njihov dom, a vendar so našli skupno točko, to je ranljivost njihovih individualnih zgodb.

Po filmski iztočnici so vabljeni strokovnjaki razpravljali o tem, ali je Obala lahko kot prispodoba »Dom« različnim ranljivim skupinam. In ob enem ali je vloga institucij, iz katerih prihajajo, del rešitve pri zagotavljanju občutka pripadnosti in varnosti posameznikom marginaliziranih skupin. Spraševali so se tudi o učinkovitosti poznavanja in povezovanja strokovnih služb v trdnejšo mrežo pomoči in podpore. Dotaknili so se problematike podpore lokalnih skupnosti in države, ki kljub številnim pobudam k oblikovanju strategij celostne in povezovalne ponudbe pomoči, še vedno delujejo parcialno in razdrobljeno.

Na koncu okrogle mize so strokovnjaki ugotovili, da vsaka  institucije zase zagotavlja in pokriva del potreb ranljivih skupin, a bi jih bilo potrebno združiti v celotno mrežo pomoči. Ob tej priložnosti so se strinjali, da so tovrstne strokovne razprave velikega pomena za pobude in aktiviranje celovitejše, trdnejše mreže sodelovanja in s tem možnosti celotnega pokritja problematike ranljivih skupin. Pedagoško fakulteto oz. študijski program Socialna pedagogika so razpravljavci izpostavili  kot iniciatorja in koordinatorja tovrstnih razprav ter družbeno angažiranih akcij/reakcij. Organizatorji so skupaj z udeleženimi ugotovili, da je bil dogodek pravzaprav uvod in otvoritev v iskanje odgovora na problematiko ranljivih skupin na Obali. Tako je pred strokovno javnostjo izziv oblikovanja mreže pomoči in utrditev celostne ponudbe utrditve možnosti, da bi tudi posamezniki na Obali, ki se srečujejo z ranljivostjo v življenjskih situacijah, našli svoj »dom«.

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi se predstavniki magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na UP PEF zahvaljujejo Centru mladih Koper in produkcijski hiši Vertigo.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino