Zaposljivost in razvoj kariere 2018


V okviru Tedna UP so visokošolski učitelji, asistenti magistrskega študijskega programa Izobraževanja odraslih in razvoj kariere izvedli predavanje, okroglo mizo in delavnico na temo zaposljivosti in razvoja kariere. Dogodek okrogle mize in delavnice je bil izpeljan v sodelovanju s ŠOUP akademijo.

Predavanje o poteku razgovorov za delo, ki je potekalo 12. marca 2018, je vodila doc. dr. Sara Brezigar. Z omenjenim predavanjem je želela iskalcem zaposlitve ponazoriti, kako delodajalci dojemajo kandidate na razgovoru in kaj razmišljajo o njih. V prvem delu predavanja se je s poslušalci pogovarjala predvsem o tem, kako z življenjepisom narediti na delodajalca pravi vtis. V tem delu so slušatelji spoznali, kako delodajalci berejo njihove življenjepise, zakaj se na delovno mesto ni smiselno prijaviti zgolj z življenjepisom in zakaj je v času Europass-ov spremni dopis ključnega pomena. Veliko časa je predavateljica posvetila tudi vprašanju, kako prilagoditi spremni dopis, kaj vključiti v življenjepis in predvsem kaj iz njega izpustiti. Tu so poslušalce še posebej pritegnile informacije o tem, kaj si delodajalci predstavljajo, ko v življenjepisu preberejo, da je nekdo odkrit. Ali kaj sklepajo, ko med hobiji vidijo niz individualnih športov in kopico študentskih del. V drugem delu predavanja je dr. Brezigar podala nekaj napotkov za uspešno izvedbo zaposlitvenega razgovora, začenši s tem, kako izkoristiti prvih sedem sekund, da naredimo dober vtis. Nedvomno pa je bil za vse najbolj koristen del predavanja o tem, katera vprašanja naj kandidat postavlja, da bo prepričal potencialnega delodajalca.

Na okrogli mizi Zaposljivost in razvoj kariere, ki je potekala 13. marca 2018, so predavatelji in študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere razmišljali o sodobnem razvijanju kariere. Na okrogli mizi so svoje poglede o razvoju kariere podali: izr. prof. dr. Dejan Hozjan (moderator), prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, doc. dr. Beno Arnejčič in študentka Tjaša Kodelja. Sogovorniki so izpostavili sodobni koncept razvijanja zaposljivosti, ki zahteva od posameznika drugačen pogled na sebe, svoje izobraževanje in poklicno pot. Posameznik se mora zavedati lastnih možnosti zaposljivosti in skrbi za lastno zanimivost za delodajalce. Slednje zahteva od študentov mreženje in pridobivanje različnih izkušenj, že v času dodiplomskega in podiplomskega študija.

Po okrogli mizi je sledila delavnica Naučimo se uporabljati metodo »Elevator Pitch«, ki sta jo izvedli doc. dr. Maja Mezgec in dr. Nina Krmac. Delavnica je v prvi fazi vključevala pomembnost spremnega oz. motivacijskega pisma ter njegovo strukturo. Udeleženci so motivacijsko pismo oblikovali glede na prosto razpisano delovno mesto, ki jim je bilo dano. V drugi fazi je bila predstavljena metoda »Elevator Pitch«, kjer so udeleženci sami oblikovali eno do dvominutni govor, v katerem so predstavili svoje ključne oz. najpomembnejše kompetence.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino