Gostovanje doc. dr. Vanje Riccarde Kiswarday na Univerzi v Zagrebu (marec – junij 2019)

V okviru projekta Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 se je doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday udeležila trimesečne mobilnosti na Univerzi v Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet).

Doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday je v času mobilnosti opravila številna predavanja za študente dodiplomskih študijskih programov Pedagoške fakultete (Predšolska vzgoja, Likovna akademija) in Naravoslovno-matematične fakultete (Fizika-informatika, Fizika-tehnika, Fizika-kemija - pedagoška smer). Predavanja je izvedla v sklopu predmetov Opća pedagogija in Nasilje nad djecom i među djecom.

Aktivno se je vključevala tudi na drugih področjih delovanja fakultete. Tako se je udeležila Mednarodnega znanstvenega sestanka 4. Međimurski filološki i pedagoški dani v Čakovcu in v sodelovanju s profesorji s Pedagoške fakultete Univerze v Zagrebu pomagala pri organizaciji okrogle mize »Poticanje pozitivnih socijalnih odnosa i učenja u inkluzivnim vrtićima i školama«, na kateri so sodelovali tudi slovenski raziskovalci.

Na pobudo profesorjev Pedagoške fakultete Univerze v Zagrebu je sodelovala tudi na strokovnem posvetu pedagogov »Međužupanijsko strućno vjeće stručnih suradnika pedagoga u srednjim školama«.
Na področju znanstveno-raziskovalnega dela se je dogovarjala predvsem za izvedbo skupne raziskave na področju medvrstniškega nasilja in rezilientnosti vezano na otroke s posebnimi potrebami in pripravo okrogle mize na temo nasilje v šoli.

Več o skladih EU v Republiki Sloveniji si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Nalozbo sofinancirata RS in EU
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino