Izobraževanje talentov 2019


Od 24. do 26. oktobra 2019 se je v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu odvila četrta mednarodna znanstvena konferenca »Talent education – Izobraževanje talentov«, v organizaciji ITEI (International Talent Education Institute), MIB (International Education Center) in UP PEF (Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete), ki jo je kot soorganizator in vodja programskega odbora zastopala doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič.

Že četrto leto zaporedoma je v Sloveniji potekala mednarodna znanstvenega konferenca o izobraževanju talentov, na kateri je aktivno sodelovalo preko 200 udeležencev iz 18. držav, v plenarnem delu pa so se predstavili eminentni strokovnjaki s področja razvoja nadarjenosti in talentiranosti, kot npr. dr. Margaret Sutherland (Univerza v Glasgowu), dr. Karen Rogers (Univerza v Minenesoti), dr. Taisir SUbhi Yamin (ICIE v Nemčiji), dr. Tracy Ford Inman (Univerza v Wester Kentucky), dr. Victor Mueller-Oppliger (Švica), dr. Alexander Minnaert (Univerza v Groningenu na Nizozemskem), dr. Eilleke Rol in dr. Desiree Houkema (Nizozemska) ter dr. Trevor Tebbs (Vermont). Vsi predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki so izšli v monografiji.

Glavna tema letošnje konference je bila praktično usmerjena, iz teoretičnih izhodišč so sodelujoči strokovnjaki želeli (z)graditi uspešno prakso. Konferenca je tako ponudila številne možnosti za nadaljnji razvoj ter za vzpostavitev novih povezav in socialnih mrež, ki bodo pripeljale do večjega razumevanja izobraževanja talentov, ki so nosilci našega nadaljnjega razvoja.

Na odprtju konference je sodelovala tudi prodekanja z UP PEF izr. prof. dr. Silva Bratož, ki je v svojem govoru izpostavila, da za učenje talentiranih učencev potrebujemo tudi talentirane učitelje, zato je smiselno na pedagoške fakultete privabiti najboljše kandidate. Nadalje je bil s strani Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF in gospe Marije Mahne z UMMI, zavoda za izobraževanje Koper, predstavljen skupni program Brezmejni svet idej – dnevi ustvarjalnost in inovativnosti, ki se bo na Obali izvedel v oktobru 2020. Tridnevni projekt bo vseboval elemente spodbujanja kognitivnega razvoja talentiranih, ki bodo usmerjeni v samostojno raziskovanje, pisanje, nastopanje in diskutiranje po načelu samostojne izbire, zadovoljevanja lastnih potreb in interesov, samoiniciativnosti in fleksibilnosti za izbor raziskovalnega področja, teme in oblik dejavnosti. S projektom bodo organizatorji pomembno prispevali k socialni integraciji nadarjenih in talentiranih, druženju ter zadovoljevanju njihovih temeljnih intelektualnih, socialnih in emocionalnih potreb.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino