Po 51. letih smo končno dobili prevod dela Pedagogika zatiranih 2019

 

V soboto, 30. novembra 2019, je izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik v okviru  35. Slovenskega knjižnega sejma predstavil prevod klasičnega dela Pedagogika zatiranih. Brazilski avtor Paulo Freire (1921–1997) v naš prostor vstopa enako aktualen, kot je bil pred 51 leti, ko je delo prvič izšlo. Freirova izobraževalna logika vsebuje elemente subverzivnega, a le za tiste, ki se bojijo transformacije družbe in sistema, v katerem se trenutno nahajamo. Njegov princip delovanja preko dialoga učečim transformira pojmovanje sveta in v temeljih spreminja trenutno veljavno pojmovanje vzgoje (in izobraževanja). Če gre pri trenutno veljavni (dominantni) vzgoji za »bančno izobraževanje«, po katerem učenec pasivno prejema informacije, potem je po Freireju v transformativno izobraževanje vključiti ravno dialog, saj drugače ne pride do želenih sprememb.

Ni naključje, da je izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik predstavil omenjenega avtorja, saj je k novonastalemu prevodu prispeval spremno besedo. Knjiga je izšla pri založbi Krtina (prevod Blažka Müller) v knjižni zbirki Temeljna dela.

»O tem, da je prav Freire tovrsten klasik, gotovo ne more biti dvoma. Tak sloves si je prislužil s svojim praktičnim delom, ki pa je – kot se za organskega intelektualca spodobi – temeljilo v poglobljenem poznavanju humanistične in predvsem filozofske tradicije. /…/ Na domala vsaki strani Pedagogike zatiranih lahko preberemo, da je ravno pasivnost zatiranih med najbolj problematičnimi potezami, ki jih nadvladanim vcepi dominirajoča ideologija, in da je ideja, da lahko zatiranim kot osvoboditelji pomagamo »od zunaj« oziroma »z vrha«, obsojena na propad, ker spregleda ravno to poanto. Osvoboditev je namreč možna zgolj »z« zatiranim, ne pa tudi »za« nje, kajti za »za« že predpostavlja neko vzvišeno, privilegirano mesto, ki pa je srž problema dominacije. Ravno zato Freire vidi osvoboditev v aktivaciji zatiranih, v ukinitvi njihovega postvarjenja, kjer so dojeti zgolj kot reči, in posledično tudi v ukinitvi »bančne zasnove izobraževanja« in njene dihotomije med aktivnim učiteljem in pasivnim učencem, ki v sklopu šolskega sistema zatiranim začne vcepljati manjvrednostno in suženjsko mentaliteto,« iz spremne besede dr. Grušovnika.

Pedagogika zatiranih bi morala kot temeljno delo biti na vsaki polici sodobnih izobraževalcev; posebno v času, ko intenzivno iščemo odgovore na temeljna vprašanja Kaj je dobro izobraževanje? Kako zagotoviti kvaliteto v poučevanju? Zakaj šola ne odgovarja potrebam časa? Kdaj bomo (spet) svobodni? Kdo smo in kam gremo? Če je po Brechtu knjiga orožje, ki jo moramo vzeti v roke, potem moramo s to knjigo pazljivo ravnati.

____________________________________________________________________________

Na omenjenem knjižnem sejmu je istega dne dr. Tomaž Grušovnik prejel še zlato plaketo Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard kot nagrado za prvo mesto v filozofskem kvizu.

Predstavitev knjige bo potekala 17. decembra 2019 ob 17.00 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino